Việt Nam nằm trong nhóm nước có tỉ lệ phá thai cao nhất thế giới: Dịch chuyển chậm vì đâu?

Việt Nam nằm trong nhóm nước có tỉ lệ phá thai cao nhất thế giới: Dịch chuyển chậm vì đâu?

Nhiều thông điệp ý nghĩa nhân Ngày tránh thai thế giới 26/9

Nhiều thông điệp ý nghĩa nhân Ngày tránh thai thế giới 26/9

Mỗi năm Việt Nam có khoảng 300.000 ca phá thai

Mỗi năm Việt Nam có khoảng 300.000 ca phá thai

100 ca phá thai, 62 ca mang thai ngoài ý muốn

100 ca phá thai, 62 ca mang thai ngoài ý muốn

Gần 300.000 ca phá thai mỗi năm tại Việt Nam

Gần 300.000 ca phá thai mỗi năm tại Việt Nam

Cứ 100 ca phá thai thì 62 trường hợp là mang thai ngoài ý muốn

Cứ 100 ca phá thai thì 62 trường hợp là mang thai ngoài ý muốn

Thành công của kế hoạch hóa gia đình là tiền đề cho phát triển bền vững

Thành công của kế hoạch hóa gia đình là tiền đề cho phát triển bền vững

Thi clip sử dụng đúng các phương tiện tránh thai hiện đại

Thi clip sử dụng đúng các phương tiện tránh thai hiện đại

Cần mô hình thống nhất khi sáp nhập trung tâm dân số vào trung tâm y tế

Cần mô hình thống nhất khi sáp nhập trung tâm dân số vào trung tâm y tế

Bộ Y tế công bố quyết định tổ chức, nhân sự mới

Bộ Y tế công bố quyết định tổ chức, nhân sự mới