Chùm ảnh ấn tượng tại Hội khỏe trong công nhân, viên chức, lao động huyện Phúc Thọ

Chùm ảnh ấn tượng tại Hội khỏe trong công nhân, viên chức, lao động huyện Phúc Thọ

Ngày 10/4, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao...
Phúc Thọ: Hàng nghìn tập thể, cá nhân được khen thưởng trong các phong trào thi đua

Phúc Thọ: Hàng nghìn tập thể, cá nhân được khen thưởng trong các phong trào thi đua

Bà Lê Thị Thu Hằng làm Bí thư Quận ủy Tây Hồ

Bà Lê Thị Thu Hằng làm Bí thư Quận ủy Tây Hồ

Ông Trần Hợp Dũng phụ trách Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND TP Hà Nội

Ông Trần Hợp Dũng phụ trách Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND TP Hà Nội

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ tại 6 Đảng bộ

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ tại 6 Đảng bộ

Hà Nội: Chánh Văn phòng UBND thành phố làm Bí thư quận Hoàn Kiếm

Hà Nội: Chánh Văn phòng UBND thành phố làm Bí thư quận Hoàn Kiếm

Hà Nội điều động, phân công bí thư nhiều quận, huyện, giám đốc sở

Hà Nội điều động, phân công bí thư nhiều quận, huyện, giám đốc sở

Ông Vũ Đăng Định làm Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm

Ông Vũ Đăng Định làm Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội trao các quyết định về công tác cán bộ

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội trao các quyết định về công tác cán bộ

Ông Nguyễn Doãn Hoàn được điều động làm Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ

Ông Nguyễn Doãn Hoàn được điều động làm Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ

Công bố các quyết định về công tác cán bộ tại quận Tây Hồ và huyện Phúc Thọ

Công bố các quyết định về công tác cán bộ tại quận Tây Hồ và huyện Phúc Thọ

Hà Nội điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo 8 cơ quan

Hà Nội điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo 8 cơ quan

Ông Nguyễn Doãn Hoàn làm Bí thư Phúc Thọ, ông Lê Minh Đức giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Hà Nội

Ông Nguyễn Doãn Hoàn làm Bí thư Phúc Thọ, ông Lê Minh Đức giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Hà Nội

Hai đồng chí Thành ủy viên Nguyễn Doãn Hoàn, Lê Minh Đức nhận nhiệm vụ mới

Hai đồng chí Thành ủy viên Nguyễn Doãn Hoàn, Lê Minh Đức nhận nhiệm vụ mới

Ông Lê Minh Đức được điều động, phân công làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội

Ông Lê Minh Đức được điều động, phân công làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội

Hà Nội: Ông Nguyễn Doãn Hoàn làm Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ

Hà Nội: Ông Nguyễn Doãn Hoàn làm Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ

Tập trung triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Tập trung triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội trong sạch, vững mạnh

Xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội trong sạch, vững mạnh

Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội: Làm tốt công tác tham mưu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP

Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội: Làm tốt công tác tham mưu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP

Hà Nội chọn trọng tâm, trọng điểm, đưa nghị quyết vào cuộc sống

Hà Nội chọn trọng tâm, trọng điểm, đưa nghị quyết vào cuộc sống

Nâng cao văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức

Nâng cao văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao

Mỗi Thành ủy viên Hà Nội phải dành 1/3 thời gian đi cơ sở

Mỗi Thành ủy viên Hà Nội phải dành 1/3 thời gian đi cơ sở

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên dành ít nhất 1/3 thời gian làm việc để đi cơ sở

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên dành ít nhất 1/3 thời gian làm việc để đi cơ sở

Hà Nội: Mỗi Thành ủy viên phải dành ít nhất 1/3 thời gian đi cơ sở nắm tình hình

Hà Nội: Mỗi Thành ủy viên phải dành ít nhất 1/3 thời gian đi cơ sở nắm tình hình

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố

Trao giải Cuộc thi trực tuyến tuyên truyền Quy tắc ứng xử trong các cơ quan

Trao giải Cuộc thi trực tuyến tuyên truyền Quy tắc ứng xử trong các cơ quan

Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội: Khen thưởng gần 70 tập thể, cá nhân trong tuyên truyền 2 bộ Quy tắc ứng xử

Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội: Khen thưởng gần 70 tập thể, cá nhân trong tuyên truyền 2 bộ Quy tắc ứng xử

Đổi mới phương thức lãnh đạo, phấn đấu hoàn thành mục tiêu cả năm 2020

Đổi mới phương thức lãnh đạo, phấn đấu hoàn thành mục tiêu cả năm 2020

Biểu dương nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố

Biểu dương nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố

Phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu hoàn thành mục tiêu cả nhiệm kỳ

Phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu hoàn thành mục tiêu cả nhiệm kỳ

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội thành công tốt đẹp

Đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội

Ông Nguyễn Doãn Hoàn được bầu làm Bí thư Đảng ủy Khối Các Cơ quan Hà Nội

Ông Nguyễn Doãn Hoàn được bầu làm Bí thư Đảng ủy Khối Các Cơ quan Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội khóa XIII

Đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội khóa XIII

Đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội lần thứ XIII

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội lần thứ XIII

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội lần thứ XIII: Đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội lần thứ XIII: Đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội phải là đảng bộ tiêu biểu, gương mẫu, đi đầu

Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội phải là đảng bộ tiêu biểu, gương mẫu, đi đầu

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội lần thứ XIII

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội lần thứ XIII

Đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025