Những sáng kiến hay, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19

Những sáng kiến hay, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19

Mới sáng ra, chiếc xe đặc chủng của Công an phường đã vang vẳng tiếng loa tuyên truyền về phòng, chống dịch...