Góp phần đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị

Góp phần đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị

Mỗi khi tuyến đường chính ở khu vực 6, phường An Bình, quận Ninh Kiều, cặp rạch Cái Sơn, bị sạt lở, cán bộ...
Không hợp thức hóa được, chủ nhà nghỉ thực hiện tháo dỡ

Không hợp thức hóa được, chủ nhà nghỉ thực hiện tháo dỡ

Tháo dỡ nửa chừng rồi xin… hợp thức hóa

Tháo dỡ nửa chừng rồi xin… hợp thức hóa

Chủ nhà nghỉ tự ý tháo dỡ, tiếp tục gây ảnh hưởng đến nhà hàng xóm

Chủ nhà nghỉ tự ý tháo dỡ, tiếp tục gây ảnh hưởng đến nhà hàng xóm

Trong lúc chờ cưỡng chế, chủ nhà nghỉ tự ý tháo dỡ

Trong lúc chờ cưỡng chế, chủ nhà nghỉ tự ý tháo dỡ

'Vẽ đường cho hươu chạy' (?)

'Vẽ đường cho hươu chạy' (?)

Phó chủ tịch phường An Bình có 'ưu ái' chủ nhà nghỉ?

Phó chủ tịch phường An Bình có 'ưu ái' chủ nhà nghỉ?

Chủ nhà nghỉ thách thức cơ quan công quyền?

Chủ nhà nghỉ thách thức cơ quan công quyền?

Thông tin tiếp vụ công trình xây dựng 'dư tầng' làm nứt tường nhà hàng xóm ở Cần Thơ

Thông tin tiếp vụ công trình xây dựng 'dư tầng' làm nứt tường nhà hàng xóm ở Cần Thơ