Hà Nội miễn nhiệm, bầu bổ sung nhiều Ủy viên UBND TP

Hà Nội miễn nhiệm, bầu bổ sung nhiều Ủy viên UBND TP

Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 19, HĐND TP Hà Nội đã tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền để kiện toàn...
Hà Nội bầu bổ sung 7 Ủy viên UBND thành phố

Hà Nội bầu bổ sung 7 Ủy viên UBND thành phố

Hà Nội kiện toàn 7 nhân sự Ủy viên UBND thành phố

Hà Nội kiện toàn 7 nhân sự Ủy viên UBND thành phố

Hà Nội kiện toàn công tác nhân sự

Hà Nội kiện toàn công tác nhân sự

Hà Nội miễn nhiệm, bầu bổ sung hàng loạt Ủy viên UBND TP

Hà Nội miễn nhiệm, bầu bổ sung hàng loạt Ủy viên UBND TP

Bình gas phát nổ khiến một giáo viên về hưu tử vong thương tâm

Bình gas phát nổ khiến một giáo viên về hưu tử vong thương tâm

Nổ bình gas ở Bắc Ninh, một người tử vong

Nổ bình gas ở Bắc Ninh, một người tử vong

Nổ lớn, một giáo viên về hưu tử vong thương tâm

Nổ lớn, một giáo viên về hưu tử vong thương tâm

Nổ bình gas khiến một người tử vong

Nổ bình gas khiến một người tử vong

Bắc Ninh: Nổ bình ga khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ

Bắc Ninh: Nổ bình ga khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ

Nổ bình ga ở Bắc Ninh, một người tử vong tại chỗ

Nổ bình ga ở Bắc Ninh, một người tử vong tại chỗ