Bàn giao nhà tình nghĩa cho cán bộ công an có hoàn cảnh khó khăn

Bàn giao nhà tình nghĩa cho cán bộ công an có hoàn cảnh khó khăn

Trại giam Xuân Hà vừa phối hợp với xã Nam Phúc Thăng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bàn giao nhà tình nghĩa cho gia...
Bí thư Đảng ủy xã chỉ đạo người làm thuê phá rừng trồng của dân xin thôi chức

Bí thư Đảng ủy xã chỉ đạo người làm thuê phá rừng trồng của dân xin thôi chức

Bí thư xã chỉ đạo phá hoại rừng cây của dân xin từ chức

Bí thư xã chỉ đạo phá hoại rừng cây của dân xin từ chức

Chủ tịch xã bị tố chặt phá rừng cây của dân: Kết luận chính thức

Chủ tịch xã bị tố chặt phá rừng cây của dân: Kết luận chính thức

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chỉ đạo người phá cây rừng của dân

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chỉ đạo người phá cây rừng của dân

Chủ tịch xã chỉ đạo người làm thuê phá rừng trồng của dân

Chủ tịch xã chỉ đạo người làm thuê phá rừng trồng của dân

Chỉ đạo lột vỏ cây trồng của dân, Bí thư xã bị xem xét kỷ luật

Chỉ đạo lột vỏ cây trồng của dân, Bí thư xã bị xem xét kỷ luật

Vụ chủ tịch xã bị tố phá hoại cây trồng của người dân: Lộ kết luận bất ngờ

Vụ chủ tịch xã bị tố phá hoại cây trồng của người dân: Lộ kết luận bất ngờ