Bánh chưng với Tết cộng đồng ở nước ngoài

Bánh chưng với Tết cộng đồng ở nước ngoài

Cuộc đời ngoại giao của tôi đã trải qua nhiều nhiệm kỳ luân chuyển, khi ở Campuchia, khi ở New Zealand, rồi...