Kết luận ban đầu vụ một phụ nữ tử vong sau xăm chân mày: Bệnh nhân bị đột quỵ não do xuất huyết dưới nhện

Người phụ nữ hôn mê sau khi xăm chân mày ở thẩm mỹ viện đã tử vong

Người phụ nữ hôn mê sau khi xăm chân mày ở thẩm mỹ viện đã tử vong

Bệnh nhân hôn mê sau khi xăm chân mày đã tử vong

Bệnh nhân hôn mê sau khi xăm chân mày đã tử vong

Bệnh nhân xăm chân mày tử vong do xuất huyết não

Bệnh nhân xăm chân mày tử vong do xuất huyết não

Người phụ nữ xăm chân mày ở Thẩm mỹ viện Hoài Anh đã tử vong

Người phụ nữ xăm chân mày ở Thẩm mỹ viện Hoài Anh đã tử vong

Người phụ nữ nguy kịch sau xăm lông mày đã tử vong

Người phụ nữ nguy kịch sau xăm lông mày đã tử vong

Người phụ nữ 65 tuổi xăm chân mày bị hôn mê đã tử vong

Người phụ nữ 65 tuổi xăm chân mày bị hôn mê đã tử vong

Nguyên nhân khiến người phụ nữ tử vong sau xăm chân mày

Nguyên nhân khiến người phụ nữ tử vong sau xăm chân mày

TP. Hồ Chí Minh: Một phụ nữ nguy kịch sau khi xăm chân mày

TP. Hồ Chí Minh: Một phụ nữ nguy kịch sau khi xăm chân mày

Người phụ nữ 65 tuổi nguy kịch sau khi xăm chân mày

Người phụ nữ 65 tuổi nguy kịch sau khi xăm chân mày

Đi xăm chân mày làm đẹp tại thẩm mỹ viện, người phụ nữ 65 tuổi bất ngờ bị hôn mê sâu

Đi xăm chân mày làm đẹp tại thẩm mỹ viện, người phụ nữ 65 tuổi bất ngờ bị hôn mê sâu

Xăm chân mày tại thẩm mỹ viện ở TP.HCM, một phụ nữ nguy kịch

Xăm chân mày tại thẩm mỹ viện ở TP.HCM, một phụ nữ nguy kịch

Xăm chân mày làm đẹp, một phụ nữ 65 tuổi nguy kịch ở Sài Gòn

Xăm chân mày làm đẹp, một phụ nữ 65 tuổi nguy kịch ở Sài Gòn