THẨM TRA CÁC ĐỀ ÁN THÀNH LẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH THUỘC CÁC TỈNH BÌNH ĐỊNH, BẮC NINH, HÒA BÌNH VÀ ĐẮK NÔNG

THẨM TRA CÁC ĐỀ ÁN THÀNH LẬP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH THUỘC CÁC TỈNH BÌNH ĐỊNH, BẮC NINH, HÒA BÌNH VÀ ĐẮK NÔNG

Trong phiên họp thứ 52, sáng 12/01/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc...
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI THÔNG QUA VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI THÔNG QUA VIỆC THÀNH LẬP THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP

HÌNH ẢNH ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA ĐỀ ÁN THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ HỒNG NGỰ VÀ THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP

HÌNH ẢNH ỦY BAN PHÁP LUẬT THẨM TRA ĐỀ ÁN THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ HỒNG NGỰ VÀ THÀNH PHỐ HỒNG NGỰ, TỈNH ĐỒNG THÁP

Đề nghị thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc Đồng Tháp

Đề nghị thành lập thành phố Hồng Ngự thuộc Đồng Tháp

Phương án tổng thể sắp xếp 10 phường trên địa bàn TPHCM

Phương án tổng thể sắp xếp 10 phường trên địa bàn TPHCM

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét sắp xếp một số đơn vị hành chính

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét sắp xếp một số đơn vị hành chính

Vận dụng 'trường hợp đặc biệt', thành lập thị xã Sa Pa từ 1/1/2020

Vận dụng 'trường hợp đặc biệt', thành lập thị xã Sa Pa từ 1/1/2020

Thành lập thị xã Sa Pa theo 'trường hợp đặc biệt'

Thành lập thị xã Sa Pa theo 'trường hợp đặc biệt'

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho ý kiến về việc sắp xếp, thành lập một số đơn vị hành chính mới

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho ý kiến về việc sắp xếp, thành lập một số đơn vị hành chính mới

Thành lập 2 phường ở tỉnh Nam Định và 1 thị trấn thuộc tỉnh Kon Tum

Thành lập 2 phường ở tỉnh Nam Định và 1 thị trấn thuộc tỉnh Kon Tum

Thi tuyển khắc phục tình trạng khép kín trong công tác cán bộ

Thi tuyển khắc phục tình trạng khép kín trong công tác cán bộ