UBTVQH thông qua 3 Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính

UBTVQH thông qua 3 Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định thành lập một số đơn vị hành chính thuộc tỉnh Bắc Ninh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định thành lập một số đơn vị hành chính thuộc tỉnh Bắc Ninh

TP.HCM giảm 10 phường sau phương án sắp xếp đơn vị hành chính

TP.HCM giảm 10 phường sau phương án sắp xếp đơn vị hành chính

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét sắp xếp một số đơn vị hành chính

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét sắp xếp một số đơn vị hành chính

Vận dụng 'trường hợp đặc biệt', thành lập thị xã Sa Pa từ 1/1/2020

Vận dụng 'trường hợp đặc biệt', thành lập thị xã Sa Pa từ 1/1/2020

Thành lập thị xã Sa Pa theo 'trường hợp đặc biệt'

Thành lập thị xã Sa Pa theo 'trường hợp đặc biệt'

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho ý kiến về việc sắp xếp, thành lập một số đơn vị hành chính mới

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho ý kiến về việc sắp xếp, thành lập một số đơn vị hành chính mới