TP HCM dự kiến sáp nhập ba quận và 19 phường

TP HCM dự kiến sáp nhập ba quận và 19 phường

Ba quận 2, 9, Thủ Đức và 19 phường trên địa bàn TP HCM sẽ được sắp xếp lại theo phương án vừa được Sở Nội...
Thẩm định hồ sơ đề án thành lập thị xã Nghi Sơn và các phường thuộc thị xã Nghi Sơn

Thẩm định hồ sơ đề án thành lập thị xã Nghi Sơn và các phường thuộc thị xã Nghi Sơn

Khơi dậy tiềm năng phát triển qua mở rộng quy hoạch Đô thị Hải Tiến

Khơi dậy tiềm năng phát triển qua mở rộng quy hoạch Đô thị Hải Tiến

Thông qua nghị quyết sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 12 tỉnh

Thông qua nghị quyết sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 12 tỉnh

Thông qua Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính huyện, xã của 11 tỉnh

Thông qua Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính huyện, xã của 11 tỉnh

Điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Thọ Xuân và đô thị Hải Tiến

Điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Thọ Xuân và đô thị Hải Tiến