Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Hội nghị dành thời gian đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Phụ nữ toàn quốc XIII –...
Bến Tre cần xây dựng liên kết chuỗi tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp

Bến Tre cần xây dựng liên kết chuỗi tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp

Rà soát quy định về kiểm tra, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Rà soát quy định về kiểm tra, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Lý luận và thực tiễn về vai trò của BĐBP trong chủ trì duy trì an ninh, trật tự ở khu vực biên giới, cửa khẩu

Lý luận và thực tiễn về vai trò của BĐBP trong chủ trì duy trì an ninh, trật tự ở khu vực biên giới, cửa khẩu

Lấp khoảng trống xử lý, kỷ luật cán bộ

Lấp khoảng trống xử lý, kỷ luật cán bộ

Hạ bậc lương chỉ áp dụng với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo

Hạ bậc lương chỉ áp dụng với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo

Họp Ban soạn thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP

Họp Ban soạn thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP

Nghệ An: Hơn 2.500 cán bộ dôi dư cần có chính sách hỗ trợ

Nghệ An: Hơn 2.500 cán bộ dôi dư cần có chính sách hỗ trợ

Tỉnh sẽ ban hành Quy định về số lượng và bố trí chức danh cán bộ, công chức cấp xã

Giãn thuế giúp DN hồi sinh sau COVID-19: Doanh nghiệp lớn cần thuốc đặc hiệu

Giãn thuế giúp DN hồi sinh sau COVID-19: Doanh nghiệp lớn cần thuốc đặc hiệu

Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

Cao Bằng: Công bố thành lập Đảng bộ 3 huyện sau sáp nhập

Cao Bằng: Công bố thành lập Đảng bộ 3 huyện sau sáp nhập

Cao Bằng: Thực hiện thành công việc sắp xếp các Đảng bộ huyện và công tác cán bộ

Cao Bằng: Thực hiện thành công việc sắp xếp các Đảng bộ huyện và công tác cán bộ

Đã sai phạm, về hưu vẫn xử lý nghiêm, triệt để

Quảng Nam sắp xếp còn 241 xã, phường, thị trấn

Kỷ luật học sinh công khai trên mạng, lãnh đạo THCS Ngô Quyền có thể bị xử lý ra sao?

Kỷ luật học sinh công khai trên mạng, lãnh đạo THCS Ngô Quyền có thể bị xử lý ra sao?

Thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ

Thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ

Không thụ lý đơn khiếu nại của nguyên phó giám đốc sở bị điều sang Hội Chữ thập đỏ

Không thụ lý đơn khiếu nại của nguyên phó giám đốc sở bị điều sang Hội Chữ thập đỏ

Kỷ luật nguyên Phó giám đốc Sở Tư pháp từ chối điều động về Hội Chữ thập đỏ

Kỷ luật nguyên Phó giám đốc Sở Tư pháp từ chối điều động về Hội Chữ thập đỏ

Bộ Nội vụ kiểm tra việc bổ nhiệm, luân chuyển, quy hoạch cán bộ

Bộ Nội vụ kiểm tra việc bổ nhiệm, luân chuyển, quy hoạch cán bộ

Đối tượng thực hiện lương cơ sở mới từ 1-7-2019

Đối tượng thực hiện lương cơ sở mới từ 1-7-2019