Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Nhiều quy định mới

Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Nhiều quy định mới

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số...
Đánh giá, xếp loại phải thực chất, công bằng

Đánh giá, xếp loại phải thực chất, công bằng

Giáo viên lại vào mùa săn tìm, mua bán sáng kiến kinh nghiệm

Giáo viên lại vào mùa săn tìm, mua bán sáng kiến kinh nghiệm

Phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu: Có được hưởng chế độ?

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 9/2020

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 9/2020

Phạt đến 30 triệu đồng đối với công chứng hợp đồng, giao dịch giả

Phạt đến 30 triệu đồng đối với công chứng hợp đồng, giao dịch giả

Muốn xét danh hiệu thi đua, thầy cô vẫn phải có sáng kiến kinh nghiệm

Muốn xét danh hiệu thi đua, thầy cô vẫn phải có sáng kiến kinh nghiệm

Một số điểm mới về chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Một số điểm mới về chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Chúng tôi đã từng chấm những sáng kiến… lạ đời!

Chúng tôi đã từng chấm những sáng kiến… lạ đời!

Những sáng kiến kinh nghiệm rồi sẽ đi về đâu?

Những sáng kiến kinh nghiệm rồi sẽ đi về đâu?

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12

Phạt tới 100 triệu đồng hành vi mở hộ thẻ ATM

Phạt tới 100 triệu đồng hành vi mở hộ thẻ ATM

Từ ngày 31/12, mở thẻ ATM hộ người khác có thể bị phạt tới 100 triệu đồng

Từ ngày 31/12, mở thẻ ATM hộ người khác có thể bị phạt tới 100 triệu đồng

Bãi bỏ quy định bán 1 USD bị phạt như 1 triệu USD

Bãi bỏ quy định bán 1 USD bị phạt như 1 triệu USD

Để lãi suất vượt trần, sếp ngân hàng sẽ bị cách chức

Để lãi suất vượt trần, sếp ngân hàng sẽ bị cách chức

Chấm dứt tình trạng 'đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng'

Chấm dứt tình trạng 'đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng'

Chỉ 0,63% công chức không hoàn thành nhiệm vụ: Bộ trưởng Nội vụ khẳng định không chính xác!

Chỉ 0,63% công chức không hoàn thành nhiệm vụ: Bộ trưởng Nội vụ khẳng định không chính xác!

Còn duy trì yêu cầu sáng kiến kinh nghiệm thì ngành giáo dục còn lắm bất công!

Còn duy trì yêu cầu sáng kiến kinh nghiệm thì ngành giáo dục còn lắm bất công!