Đề xuất quy định về tiền điện tử nhằm loại trừ các thể loại tiền ảo

Đề xuất quy định về tiền điện tử nhằm loại trừ các thể loại tiền ảo

Chuyển tiền nhầm tài khoản: Ngân hàng có thể phong tỏa tài khoản để lấy lại tiền cho khách hàng

Chuyển tiền nhầm tài khoản: Ngân hàng có thể phong tỏa tài khoản để lấy lại tiền cho khách hàng

Điểm nhấn công nghệ: Sẽ ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Điểm nhấn công nghệ: Sẽ ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

Ngân hàng Nhà nước dự kiến hạ 'room' ngoại tại Fintech thanh toán xuống 49%

Ngân hàng Nhà nước dự kiến hạ 'room' ngoại tại Fintech thanh toán xuống 49%

Ngân hàng Nhà nước đề xuất bổ sung Mobile Money là dịch vụ trung gian thanh toán

Ngân hàng Nhà nước đề xuất bổ sung Mobile Money là dịch vụ trung gian thanh toán

Khung pháp lý nào cho nhà đầu tư ngoại với thị trường ví điện tử Việt?

Khung pháp lý nào cho nhà đầu tư ngoại với thị trường ví điện tử Việt?

Thuê bao di động có thể được nạp tiền mặt vào tài khoản Mobile Money

Thuê bao di động có thể được nạp tiền mặt vào tài khoản Mobile Money

Sandbox là cơ chế phù hợp để khuyến khích phát triển các dịch vụ mới lĩnh vực Fintech

Sandbox là cơ chế phù hợp để khuyến khích phát triển các dịch vụ mới lĩnh vực Fintech

Hạn chế đầu tư nước ngoài sẽ kìm hãm sự phát triển của Fintech

Hạn chế đầu tư nước ngoài sẽ kìm hãm sự phát triển của Fintech