Tại sao Trư Bát Giới phải lột áo sau khi trừ yêu trong Tây du ký 1986?

Tại sao Trư Bát Giới phải lột áo sau khi trừ yêu trong Tây du ký 1986?

Trong Tây du ký 1986, mỗi lần diệt trừ yêu quái, Trư Bát Giới thường hay lột quần áo chúng ra để xem.
Tây Du Ký: Ba yêu quái cùng một chủng tộc có số phận đen đủi nhất, chưa gặp Đường Tăng đã mất mạng

Tây Du Ký: Ba yêu quái cùng một chủng tộc có số phận đen đủi nhất, chưa gặp Đường Tăng đã mất mạng

Sau khi đánh chết tiểu thiếp của Ngưu Ma Vương, Trư Bát Giới liền lột quần áo đối phương ra xem, phải chăng là háo sắc?

Sau khi đánh chết tiểu thiếp của Ngưu Ma Vương, Trư Bát Giới liền lột quần áo đối phương ra xem, phải chăng là háo sắc?

Tây Du Ký: Lý do Trư Bát Giới sau khi đánh chết Ngọc Diện Hồ Ly lại phải lột quần áo ra xem?

Tây Du Ký: Lý do Trư Bát Giới sau khi đánh chết Ngọc Diện Hồ Ly lại phải lột quần áo ra xem?

Tây Du Ký: Lý do Trư Bát Giới sau khi đánh chết Ngọc Diện Hồ Ly lại phải lột quần áo ra xem?

Tây Du Ký: Lý do Trư Bát Giới sau khi đánh chết Ngọc Diện Hồ Ly lại phải lột quần áo ra xem?

Vẻ đẹp mê đắm lòng người của 10 mỹ nhân trong 'Tây Du Ký 86'

Vẻ đẹp mê đắm lòng người của 10 mỹ nhân trong 'Tây Du Ký 86'