187 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số

187 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số

Theo thông báo tại Nghị quyết 559/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia, trong danh sách 868 người ứng cử...
2 nữ ứng viên ĐBQH khóa XV trẻ nhất: Mong muốn góp tiếng nói về bình đẳng giới, bạo lực gia đình

2 nữ ứng viên ĐBQH khóa XV trẻ nhất: Mong muốn góp tiếng nói về bình đẳng giới, bạo lực gia đình

Người nghèo từng bước tự vươn lên

Người nghèo từng bước tự vươn lên

187 người DTTS ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, chiếm 21,54%

187 người DTTS ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, chiếm 21,54%

Nghị lực của cô sinh viên dân tộc Raglai

Nghị lực của cô sinh viên dân tộc Raglai

Tuy còn khó khăn, Quảng Trị kiên quyết không để học sinh ngồi nhầm lớp

Tuy còn khó khăn, Quảng Trị kiên quyết không để học sinh ngồi nhầm lớp

An Giang phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1-1,2%

An Giang phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1-1,2%

Bình Phước: 3/10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số

Bình Phước: 3/10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số

Phát huy tinh thần trách nhiệm của đồng bào dân tộc thiểu số

Phát huy tinh thần trách nhiệm của đồng bào dân tộc thiểu số

Báo Australia viết về nét mới tại kỳ bầu cử Quốc hội Việt Nam

Báo Australia viết về nét mới tại kỳ bầu cử Quốc hội Việt Nam

Nét mới tại kỳ bầu cử Quốc hội Việt Nam

Nét mới tại kỳ bầu cử Quốc hội Việt Nam

Công bố số liệu chính thức thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2021-2022

Công bố số liệu chính thức thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2021-2022

Thái Nguyên nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS

Bảo đảm vai trò tham gia của người dân tộc thiểu số trong Quốc hội

Bảo đảm vai trò tham gia của người dân tộc thiểu số trong Quốc hội

Những nội dung ứng cử viên người dân tộc thiểu số cần lưu ý trong vận động bầu cử

Những nội dung ứng cử viên người dân tộc thiểu số cần lưu ý trong vận động bầu cử

Trao 2 phương tiện sinh kế, 10 suất học bổng cho phụ nữ và học sinh nghèo

Trao 2 phương tiện sinh kế, 10 suất học bổng cho phụ nữ và học sinh nghèo

CAO BẰNG: TRANG BỊ KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG BẦU CỬ CHO ỨNG CỬ VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

CAO BẰNG: TRANG BỊ KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG BẦU CỬ CHO ỨNG CỬ VIÊN LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

Hai giáo viên 9X người dân tộc Cơ Tu ứng cử đại biểu Quốc hội

Hai giáo viên 9X người dân tộc Cơ Tu ứng cử đại biểu Quốc hội

Vì một môi trường an toàn cho bà mẹ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số

Vì một môi trường an toàn cho bà mẹ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số

Quân khu 3 tập trung thực hiện chính sách hậu phương quân đội

Quân khu 3 tập trung thực hiện chính sách hậu phương quân đội

KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG BẦU CỬ: THUYẾT PHỤC CỬ TRI BĂNG NHỮNG CAM KẾT CHÂN THỰC

KỸ NĂNG VẬN ĐỘNG BẦU CỬ: THUYẾT PHỤC CỬ TRI BĂNG NHỮNG CAM KẾT CHÂN THỰC

Quan tâm chế độ chính sách cho giáo viên mầm non

Quan tâm chế độ chính sách cho giáo viên mầm non

Người có uy tín tiêu biểu: Những cá nhân làm giàu, đẹp thôn, bản

Người có uy tín tiêu biểu: Những cá nhân làm giàu, đẹp thôn, bản

Phát huy vai trò người phụ nữ tiêu biểu

Phát huy vai trò người phụ nữ tiêu biểu

Mở thêm thời gian nhận hồ sơ học bổng Chính phủ Australia

Mở thêm thời gian nhận hồ sơ học bổng Chính phủ Australia

Lập nghiệp trên quê hương

Lập nghiệp trên quê hương

Xét tốt nghiệp THPT: Có 2 diện được cộng điểm ưu tiên

Xét tốt nghiệp THPT: Có 2 diện được cộng điểm ưu tiên

'Chiến binh tốt nhất là người không nổi giận'

'Chiến binh tốt nhất là người không nổi giận'

Bố bị phạt tù 3 năm, em có được thi tuyển vào trường Công an?

Bố bị phạt tù 3 năm, em có được thi tuyển vào trường Công an?

CÂN ĐỐI GIỮA CƠ CẤU VÀ CHẤT LƯỢNG VIỆC CHỌN ĐẠI BIỂU NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG QUỐC HỘI KHÓA XV

NGUYÊN THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC HOÀNG XUÂN LƯƠNG: CẦN CHÍNH SÁCH RIÊNG CHO ĐẠI BIỂU NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

Tổ chức tốt công tác vận động bầu cử theo đúng quy định

Tổ chức tốt công tác vận động bầu cử theo đúng quy định

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC QUÀNG VĂN HƯƠNG: TẠO ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐẠI BIỂU NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ GẦN DÂN HƠN

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC QUÀNG VĂN HƯƠNG: CẦN CÓ CHIẾN LƯỢC ĐÀO TẠO ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

Đưa thông tin bầu cử đến với đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Đưa thông tin bầu cử đến với đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Qua 3 vòng hiệp thương, số người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV giảm 67 người

Qua 3 vòng hiệp thương, số người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV giảm 67 người

Tiếp lửa tri thức cho sinh viên vùng cao

Tiếp lửa tri thức cho sinh viên vùng cao

Một học sinh bị sét đánh tử vong ở Quảng Trị

Một học sinh bị sét đánh tử vong ở Quảng Trị

205 người là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử đại biểu Quốc hội khóa XV

205 người là đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Cách đọc mã số để biết mức hưởng trên thẻ BHYT mới

Cách đọc mã số để biết mức hưởng trên thẻ BHYT mới

NÂNG CAO VAI TRÒ ĐẠI BIỂU LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

NÂNG CAO VAI TRÒ ĐẠI BIỂU LÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI

TUYÊN TRUYỀN ĐỂ ĐẢM BẢO TỈ LỆ VÀ CHẤT LƯỢNG ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong Quốc hội

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong Quốc hội

Số lượng đại biểu Quốc hội người dân tộc thiểu số đã tăng theo các khóa

Số lượng đại biểu Quốc hội người dân tộc thiểu số đã tăng theo các khóa

Cách tính điểm ưu tiên, khuyến khích trong thi tốt nghiệp THPT

Cách tính điểm ưu tiên, khuyến khích trong thi tốt nghiệp THPT