Bắt giữ 43kg đồ mỹ nghệ nghi được làm từ ngà voi

Bắt giữ 43kg đồ mỹ nghệ nghi được làm từ ngà voi

Lạng Sơn: Bắt lô hàng mỹ nghệ nghi là ngà voi

Lạng Sơn: Bắt lô hàng mỹ nghệ nghi là ngà voi

43kg đồ mỹ nghệ nghi là ngà voi

43kg đồ mỹ nghệ nghi là ngà voi

Tạm giữ 2 bao hàng mỹ nghệ nghi chế tác từ ngà voi

Tạm giữ 2 bao hàng mỹ nghệ nghi chế tác từ ngà voi

Phát hiện hơn 40kg nghi ngà voi trên xe khách Hà Nội - Lạng Sơn

Phát hiện hơn 40kg nghi ngà voi trên xe khách Hà Nội - Lạng Sơn

43kg đồ mỹ nghệ nghi làm từ ngà voi được giấu tinh vi trong các khúc gỗ

43kg đồ mỹ nghệ nghi làm từ ngà voi được giấu tinh vi trong các khúc gỗ

Bắt giữ số lượng lớn vòng tay, nhẫn, tượng phật nghi làm từ ngà voi

Bắt giữ số lượng lớn vòng tay, nhẫn, tượng phật nghi làm từ ngà voi

Khoét ruột khúc gỗ cất giấu đồ mỹ nghệ nghi làm bằng ngà voi

Khoét ruột khúc gỗ cất giấu đồ mỹ nghệ nghi làm bằng ngà voi

Cận cảnh lô hàng sản phẩm mỹ nghệ nghi là ngà voi bị Hải quan Tân Thanh bắt giữ

Cận cảnh lô hàng sản phẩm mỹ nghệ nghi là ngà voi bị Hải quan Tân Thanh bắt giữ

Hải quan Tân Thanh: Tạm giữ lô hàng nghi là sản phẩm ngà voi

Hải quan Tân Thanh: Tạm giữ lô hàng nghi là sản phẩm ngà voi