Vụ em kế toán trưởng, chị làm phó giám đốc: Em ruột bị điều chuyển công tác

Vụ em kế toán trưởng, chị làm phó giám đốc: Em ruột bị điều chuyển công tác

Kế toán trưởng xuống làm nhân viên vì chị gái lên chức phó giám đốc

Kế toán trưởng xuống làm nhân viên vì chị gái lên chức phó giám đốc

Em kế toán trưởng, chị phó giám đốc: Do 'sơ suất' nên phải điều chuyển

Em kế toán trưởng, chị phó giám đốc: Do 'sơ suất' nên phải điều chuyển

Vụ chị làm phó giám đốc, em ruột kế toán trưởng: Chuyển công tác em ruột

Vụ chị làm phó giám đốc, em ruột kế toán trưởng: Chuyển công tác em ruột

Vụ bổ nhiệm chị ruột kế toán trưởng làm phó giám đốc trung tâm y tế: Giám đốc thừa nhận sai sót

Vụ bổ nhiệm chị ruột kế toán trưởng làm phó giám đốc trung tâm y tế: Giám đốc thừa nhận sai sót

Chị lên phó giám đốc, em ruột bị điều chuyển vì lãnh đạo 'quên' luật

Chị lên phó giám đốc, em ruột bị điều chuyển vì lãnh đạo 'quên' luật

Em bị thôi chức kế toán trưởng vì chị được bổ nhiệm làm Phó giám đốc

Thôi chức kế toán trưởng người có chị làm Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện

Vụ chị làm phó giám đốc, em ruột kế toán trưởng trung tâm y tế: Cho thôi chức em ruột

Em thôi chức kế toán trưởng vì chị làm phó giám đốc

Chị làm phó giám đốc, em làm kế toán trưởng: Giám đốc trung tâm y tế nói gì?

Chị làm PGĐ, em trai là kế toán trưởng: Giải thích lạ

Chị 'Phó GĐ', em 'Kế toán trưởng': Bó tay GĐ Sở Y tế Bình Định

Chị ruột làm Phó Giám đốc nửa năm, mới phát hiện em trai làm kế toán trưởng

Cùng cơ quan, chị giữ chức phó giám đốc, em trai làm kế toán trưởng

Phó giám đốc trung tâm y tế có em ruột làm kế toán trưởng

Bình Định: Bổ nhiệm 'nhầm' chị ruột kế toán trưởng làm phó giám đốc trung tâm y tế

Chị lên chức Phó Giám đốc, em trai phải 'nhường' ghế kế toán trưởng

Kiên Giang đồng hành bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Đổi mới trên vùng đất văn hiến cách mạng Tam Sơn, Bắc Ninh