Cha mẹ hiến giác mạc của con trai 10 tuổi khi bé qua đời để mong con thanh thản

Cha mẹ hiến giác mạc của con trai 10 tuổi khi bé qua đời để mong con thanh thản

Hai vợ chồng có con trai 10 tuổi hiến giác mạc tin rằng ở đâu đó rất xa con sẽ thanh thản khi biết được...
Lễ tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của người hiến giác mạc

Lễ tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của người hiến giác mạc

Xã Cồn Thoi: Địa phương dẫn đầu cả nước phong trào hiến tặng giác mạc

Xã Cồn Thoi: Địa phương dẫn đầu cả nước phong trào hiến tặng giác mạc

Cựu chiến binh 83 tuổi hiến giác mạc, mang lại ánh sáng cho 2 người

Cựu chiến binh 83 tuổi hiến giác mạc, mang lại ánh sáng cho 2 người

Cựu binh 83 tuổi hiến giác mạc, trao tặng ánh sáng cho 2 người

Cựu binh 83 tuổi hiến giác mạc, trao tặng ánh sáng cho 2 người

Còn nhiều rào cản trong hiến tặng mô, tạng

Còn nhiều rào cản trong hiến tặng mô, tạng

Người thứ 23 hiến tặng giác mạc là chàng trai Hà Nội

Khát vọng mang ánh sáng đến cho hàng triệu người Việt

Giao lưu trực tuyến: Trẻ em và quyền được hiến tặng mô tạng

Uớc nguyện ánh sáng

Một huyện có hơn 10.000 người hiến giác mạc