Nghẹn ngào lời thì thầm của mẹ với 'chiến binh' nhỏ tuổi nhất hiến giác mạc

Nghẹn ngào lời thì thầm của mẹ với 'chiến binh' nhỏ tuổi nhất hiến giác mạc

Mẹ hôn từ biệt trước khi tặng giác mạc của con trai 4 tuổi

Mẹ hôn từ biệt trước khi tặng giác mạc của con trai 4 tuổi

Ra đi đúng ngày sinh nhật, bé trai 4 tuổi hiến tặng giác mạc

Ra đi đúng ngày sinh nhật, bé trai 4 tuổi hiến tặng giác mạc

Khát vọng mang ánh sáng đến cho hàng triệu người Việt

Khát vọng mang ánh sáng đến cho hàng triệu người Việt

Một người hiến tặng giác mạc sẽ đem lại ánh sáng cho hai người mù

Một người hiến tặng giác mạc sẽ đem lại ánh sáng cho hai người mù

Một huyện có hơn 10.000 người hiến giác mạc

Một huyện có hơn 10.000 người hiến giác mạc

Vân Nhi à, sao trốn bà đi mà không nói gì…

Vân Nhi à, sao trốn bà đi mà không nói gì…

Bé gái 12 tuổi hiến giác mạc cho y học trước khi rời cõi tạm, viết tiếp câu chuyện của Hải An

Bé gái 12 tuổi hiến giác mạc cho y học trước khi rời cõi tạm, viết tiếp câu chuyện của Hải An