Luật sư đưa tài liệu mới, tòa dời ngày tuyên án vụ DAB

Luật sư đưa tài liệu mới, tòa dời ngày tuyên án vụ DAB

Những tài liệu trên chưa được HĐXX xem xét nên tòa quyết định quay lại phần xét hỏi nhằm làm rõ các vấn đề.
'Đại án' DAB: Trần Phương Bình xin giảm nhẹ án cho thuộc cấp

'Đại án' DAB: Trần Phương Bình xin giảm nhẹ án cho thuộc cấp

'Đại án' DAB: Trần Phương Bình bị đề nghị mức án tù chung thân

'Đại án' DAB: Trần Phương Bình bị đề nghị mức án tù chung thân

Bác kháng cáo kêu oan của Phan Văn Anh Vũ

Bác kháng cáo kêu oan của Phan Văn Anh Vũ

Xét xử đại án tại DAB: Trần Phương Bình nhận tội thay thuộc cấp

Xét xử đại án tại DAB: Trần Phương Bình nhận tội thay thuộc cấp

Vũ 'nhôm' và 3 nhân vật cộm của đại án DAB

Vũ 'nhôm' và 3 nhân vật cộm của đại án DAB

Vũ 'nhôm': 'Anh Bình bảo sao làm vậy'

Vì sao ông Trần Phương Bình thấy có lỗi với Vũ 'nhôm'?