TP HCM: Phân bổ 240 tỉ đồng cho vay hỗ trợ tạo việc làm

TP HCM: Phân bổ 240 tỉ đồng cho vay hỗ trợ tạo việc làm

TP HCM vừa phê duyệt phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2020 của chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc...
Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam hỗ trợ người dân Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra

Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam hỗ trợ người dân Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra

Ngân hàng CSXH trao 1,2 tỷ đồng cho nạn nhân lũ lụt miền Trung

Ngân hàng CSXH trao 1,2 tỷ đồng cho nạn nhân lũ lụt miền Trung

Ngân hàng CSXH Việt Nam trao 215 triệu đồng hỗ trợ thiệt hại do bão số 6

Ngân hàng CSXH Việt Nam trao 215 triệu đồng hỗ trợ thiệt hại do bão số 6

Gói tín dụng 16.000 tỷ đồng: Vẫn chưa thể giải ngân

Gói tín dụng 16.000 tỷ đồng: Vẫn chưa thể giải ngân

Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Đồng Nai: 5 năm cho vay trên 3.775 tỷ đồng

Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Đồng Nai: 5 năm cho vay trên 3.775 tỷ đồng

Đề xuất phương án giảm lãi vay 15% cho các hộ nghèo

Đề xuất phương án giảm lãi vay 15% cho các hộ nghèo

Đề xuất phương án giảm lãi vay 15% với các hộ nghèo

Đề xuất phương án giảm lãi vay 15% với các hộ nghèo

Gần 1.000 lượt HSSV Ba Vì có cơ hội vay 25 triệu đồng/10 tháng

Gần 1.000 lượt HSSV Ba Vì có cơ hội vay 25 triệu đồng/10 tháng

'Quả ngọt' từ chương trình tín dụng chính sách xã hội

'Quả ngọt' từ chương trình tín dụng chính sách xã hội

Tín dụng chính sách giúp nhiều người dân ở Nghệ An thoát nghèo

Tín dụng chính sách giúp nhiều người dân ở Nghệ An thoát nghèo

8 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng khác được vay vốn chính sách

8 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng khác được vay vốn chính sách

Vốn chính sách xã hội góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới

Vốn chính sách xã hội góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới

Người nghèo Nghi Xuân 'đổi đời' nhờ ngân hàng chính sách 'tiếp sức'

Người nghèo Nghi Xuân 'đổi đời' nhờ ngân hàng chính sách 'tiếp sức'

Hiệu quả nguồn vốn vay giải quyết việc làm

Hiệu quả nguồn vốn vay giải quyết việc làm

Tín dụng chính sách xã hội phát huy hiệu quả

Tín dụng chính sách xã hội phát huy hiệu quả

Hơn 461 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn

Hơn 461 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn

Chỉ thị 40 của Ban Bí thư giúp Nghệ An tạo đột phá trong tín dụng chính sách

Chỉ thị 40 của Ban Bí thư giúp Nghệ An tạo đột phá trong tín dụng chính sách

Hà Tĩnh có những bước tiến căn bản trong xóa đói giảm nghèo

Hà Tĩnh có những bước tiến căn bản trong xóa đói giảm nghèo

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư

Tạo việc làm cho người khuyết tật

Tạo việc làm cho người khuyết tật

Vốn ưu đãi cho người dân vùng lũ

Vốn ưu đãi cho người dân vùng lũ