'Chìa khóa' trong xây dựng nông thôn mới ở Phú Nghiêm

'Chìa khóa' trong xây dựng nông thôn mới ở Phú Nghiêm

Bán bình cổ lấy 400 triệu, vợ chồng nghèo có phạm pháp?

Bán bình cổ lấy 400 triệu, vợ chồng nghèo có phạm pháp?

Xung quanh chuyện đào được chiếc bình, bán 400 triệu đồng ở Nghệ An: Ai dám khẳng định đó là cổ vật?

Xung quanh chuyện đào được chiếc bình, bán 400 triệu đồng ở Nghệ An: Ai dám khẳng định đó là cổ vật?

Đi làm rẫy đào được chiếc bình cổ, cặp vợ chồng nghèo đổi đời

Đi làm rẫy đào được chiếc bình cổ, cặp vợ chồng nghèo đổi đời

Vợ chồng nghèo bỗng phát tài khi tìm thấy bình cổ 400 triệu đồng

Vợ chồng nghèo bỗng phát tài khi tìm thấy bình cổ 400 triệu đồng

Cận cảnh chiếc bình cổ có hình hổ vờn, bán 400 triệu ở Nghệ An

Cận cảnh chiếc bình cổ có hình hổ vờn, bán 400 triệu ở Nghệ An

Clip: Chiếc bình cổ được trả giá 400 triệu đồng vợ chồng nghèo đào được

Vợ chồng xứ Nghệ mừng rỡ đào được chiếc bình cổ bán giá 400 triệu đồng

Đi rẫy, cặp vợ chồng nghèo xứ Nghệ 'đổi đời' nhờ đào được 'kho báu'

Nghệ An: Cặp vợ chồng thuộc hộ nghèo 'đổi đời' nhờ nhặt được thứ này

Đi rẫy, vợ chồng xứ Nghệ vớ được cổ vật bán ngay 400 triệu

Vợ chồng nghèo đổi đời nhờ đào được bình gốm nghi bình cổ

Đào được chiếc bình nghi đồ cổ, bán với giá 400 triệu đồng