Truyện ngắn: Huyền thoại một loài hoa

Truyện ngắn: Huyền thoại một loài hoa

H'Ben ở buôn Gloi, có con suối Ia Bung nước trong vắt với nhiều hoa soi hai bên bờ nở rộ vào tiết xuân....