Bão chồng Covid-19, Tổng thống Donald Trump ban bố tình trạng khẩn cấp

Bão chồng Covid-19, Tổng thống Donald Trump ban bố tình trạng khẩn cấp

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 25-7 ban hành tuyên bố khẩn cấp cho bang Hawaii ở Thái Bình Dương sau dự báo...
Nga tìm cách thoát khủng hoảng kép

Nga tìm cách thoát khủng hoảng kép

Báo Nga: Diễn văn của TT Putin xác nhận 'điều đáng sợ nhất' và sự kỳ lạ khó hiểu về kỳ nghỉ chống COVID-19

Báo Nga: Diễn văn của TT Putin xác nhận 'điều đáng sợ nhất' và sự kỳ lạ khó hiểu về kỳ nghỉ chống COVID-19

Ngân hàng Trung ương Nga bắt đầu bán ngoại tệ để ổn định thị trường

Ngân hàng Trung ương Nga bắt đầu bán ngoại tệ để ổn định thị trường

Nga đa dạng hóa dự trữ ngoại tệ

Nga đa dạng hóa dự trữ ngoại tệ

Nga cắt giảm lượng USD trong quỹ đầu tư quốc gia

Nga cân nhắc giảm tỷ lệ đồng USD trong quỹ thịnh vượng quốc gia

Nga cân nhắc giảm tỷ lệ đồng USD trong quỹ thịnh vượng quốc gia