Phát triển đô thị thông minh: Những bước đi khởi đầu

Phát triển đô thị thông minh: Những bước đi khởi đầu

Ở Việt Nam, nguồn thu từ các hoạt động kinh tế của khu vực đô thị chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu GDP cả nước....
Apple đã chuyển 8 nhà máy sản xuất từ Trung Quốc tới Ấn Độ

Apple đã chuyển 8 nhà máy sản xuất từ Trung Quốc tới Ấn Độ

TPHCM - Indonesia kết nối tiềm năng, lợi thế

TPHCM - Indonesia kết nối tiềm năng, lợi thế

Thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh và Indonesia

Thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh và Indonesia

Kêu gọi đầu tư vào TP HCM

Kêu gọi đầu tư vào TP HCM

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đề xuất lập liên minh ứng phó biến đổi khí hậu

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đề xuất lập liên minh ứng phó biến đổi khí hậu

TP Hồ Chí Minh mong muốn hợp tác với Indonesia trong ứng phó với biến đổi khí hậu

TP Hồ Chí Minh mong muốn hợp tác với Indonesia trong ứng phó với biến đổi khí hậu

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thăm và làm việc gần như không ngơi nghỉ ở Indonesia

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thăm và làm việc gần như không ngơi nghỉ ở Indonesia