TPHCM - Indonesia kết nối tiềm năng, lợi thế

TPHCM - Indonesia kết nối tiềm năng, lợi thế

Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác toàn diện với Indonesia

Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác toàn diện với Indonesia

Thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh và Indonesia

Thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh và Indonesia

Hoạt động đối ngoại

TP.HCM tìm kiếm cơ hội hợp tác nhiều mặt với Indonesia

TP.HCM tìm kiếm cơ hội hợp tác nhiều mặt với Indonesia

TP Hồ Chí Minh mong muốn hợp tác với Indonesia trong ứng phó với biến đổi khí hậu

TP Hồ Chí Minh mong muốn hợp tác với Indonesia trong ứng phó với biến đổi khí hậu

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thăm và làm việc gần như không ngơi nghỉ ở Indonesia

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thăm và làm việc gần như không ngơi nghỉ ở Indonesia