Kho bạc Nhà nước: Khẩn trương thực hiện mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ

Kho bạc Nhà nước: Khẩn trương thực hiện mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ

Bắt đầu từ ngày 1/4 tới đây, Kho bạc Nhà nước sẽ thực hiện thí điểm mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ...
KBNN hoàn thành kết nối 100% đơn vị qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

KBNN hoàn thành kết nối 100% đơn vị qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Kho bạc Nhà nước thu ngân sách đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng trong 11 tháng

Kho bạc Nhà nước thu ngân sách đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng trong 11 tháng

Quản lý ngân quỹ ngày càng minh bạch, khách quan

Mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ: Quản lý ngân quỹ nhà nước hiệu quả và an toàn

Mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ: Quản lý ngân quỹ nhà nước hiệu quả và an toàn

Xây dựng nền tảng kho bạc số với 3 trụ cột chính

Xây dựng nền tảng kho bạc số với 3 trụ cột chính

Thời hạn xử lý hồ sơ đề nghị tạm ứng ngân quỹ nhà nước của ngân sách cấp tỉnh là 15 ngày

Thời hạn xử lý hồ sơ đề nghị tạm ứng ngân quỹ nhà nước của ngân sách cấp tỉnh là 15 ngày

Các tỉnh được tạm ứng ngân quỹ nhà nước để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách cấp tỉnh

Các tỉnh được tạm ứng ngân quỹ nhà nước để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách cấp tỉnh

Kho bạc Nhà nước chủ động cải cách công tác quản lý ngân quỹ nhà nước

Kho bạc Nhà nước chủ động cải cách công tác quản lý ngân quỹ nhà nước

10 sự kiện nổi bật của ngành Tài chính năm 2019

10 sự kiện nổi bật của ngành Tài chính năm 2019

Hệ thống Kho bạc Nhà nước tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019

Hệ thống Kho bạc Nhà nước tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019

Vì sao Chính phủ muốn vay thêm gần 460.000 tỷ đồng?

Vì sao Chính phủ muốn vay thêm gần 460.000 tỷ đồng?

Năm 2020, nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ là 379.100 tỷ đồng

Năm 2020, nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ là 379.100 tỷ đồng

Điểm nhấn sau 12 năm triển khai Chiến lược Kho bạc Nhà nước đến năm 2020

Điểm nhấn sau 12 năm triển khai Chiến lược Kho bạc Nhà nước đến năm 2020