1.136 lao động bị ngừng việc đầu tiên được vay từ gói 16.000 tỷ đồng

1.136 lao động bị ngừng việc đầu tiên được vay từ gói 16.000 tỷ đồng

NHCSXH tỉnh các tỉnh, thành phố đang tiến hành tổ chức ký hợp đồng tín dụng và giải ngân chính sách cho vay...
1.195 lao động bị ngừng việc được nhận hỗ trợ từ gói 16.000 tỷ đồng

1.195 lao động bị ngừng việc được nhận hỗ trợ từ gói 16.000 tỷ đồng

1.195 lao động bị ngừng việc đầu tiên được vay từ gói 16.000 tỷ đồng

1.195 lao động bị ngừng việc đầu tiên được vay từ gói 16.000 tỷ đồng

1.195 lao động bị ngừng việc được nhận hỗ trợ từ gói 16.000 tỷ đồng

1.195 lao động bị ngừng việc được nhận hỗ trợ từ gói 16.000 tỷ đồng

Quảng Bình sẵn sàng cho vay vốn trả lương lao động ngừng việc do dịch Covid-19

Quảng Bình sẵn sàng cho vay vốn trả lương lao động ngừng việc do dịch Covid-19

Nhà ở phòng, tránh lũ: 'Đai an toàn' cho hành trình giảm nghèo bền vững miền Trung

Nhà ở phòng, tránh lũ: 'Đai an toàn' cho hành trình giảm nghèo bền vững miền Trung