Tin mới vụ 4 học sinh tiểu học ở Cà Mau bị 2 chị họ đánh bầm tím

Tin mới vụ 4 học sinh tiểu học ở Cà Mau bị 2 chị họ đánh bầm tím

Không khởi tố vụ 4 trẻ bị người thân đánh

Không khởi tố vụ 4 trẻ bị người thân đánh

Cà Mau: Không khởi tố vụ 4 trẻ bị bạo hành

Cà Mau: Không khởi tố vụ 4 trẻ bị bạo hành

Vì sao không khởi tố vụ 4 học sinh ở Cà Mau bị chị họ bạo hành?

Vì sao không khởi tố vụ 4 học sinh ở Cà Mau bị chị họ bạo hành?

Vụ 4 học sinh tiểu học bị 2 chị họ bạo hành: Có em bị đánh 125 roi và xát muối ớt vào vết thương

Vụ 4 học sinh tiểu học bị 2 chị họ bạo hành: Có em bị đánh 125 roi và xát muối ớt vào vết thương

4 anh em họ ở Cà Mau bị đánh rồi xát muối ớt vào vết thương

4 anh em họ ở Cà Mau bị đánh rồi xát muối ớt vào vết thương

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo xử lý vụ 4 trẻ em nghi bị người thân bạo hành

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo xử lý vụ 4 trẻ em nghi bị người thân bạo hành

Lý do bàn giao về gia đình 4 anh em họ bị bạo hành dã man

Lý do bàn giao về gia đình 4 anh em họ bị bạo hành dã man

2 chị gái bạo hành dã man 4 anh em họ ở Cà Mau

2 chị gái bạo hành dã man 4 anh em họ ở Cà Mau