Bệnh nhân được chẩn đoán ung thư sau 3 tháng nuốt khó

Bệnh nhân được chẩn đoán ung thư sau 3 tháng nuốt khó

Người đàn ông được bác sĩ chẩn đoán mắc ung thư thực quản sau thời gian dài ăn uống kém, nuốt khó, cơ thể...
Tìm hiểu nước làm mát trên xe ô tô và cách sử dụng tối ưu

Tìm hiểu nước làm mát trên xe ô tô và cách sử dụng tối ưu

Tìm thấy 5 người ở TP. HCM đi cùng chuyến bay với khách Nhật mắc Covid-19

Tìm thấy 5 người ở TP. HCM đi cùng chuyến bay với khách Nhật mắc Covid-19

Tìm thấy 5 hành khách cùng chuyến bay với người Nhật nhiễm Covid-19

Tìm thấy 5 hành khách cùng chuyến bay với người Nhật nhiễm Covid-19

Đã tìm được 6 hành khách đi cùng chuyến bay người Nhật nhiễm Covid-19

Đã tìm được 6 hành khách đi cùng chuyến bay người Nhật nhiễm Covid-19

Đã tìm được 5 hành khách cùng chuyến bay với người Nhật nhiễm COVID-19

Đã tìm được 5 hành khách cùng chuyến bay với người Nhật nhiễm COVID-19

Đã tìm thấy 5 người cùng chuyến bay với hành khách Nhật mắc Covid-19

Đã tìm thấy 5 người cùng chuyến bay với hành khách Nhật mắc Covid-19

Tìm 5 người nhập cảnh bay cùng hành khách Nhật dương tính Covid-19

Tìm 5 người nhập cảnh bay cùng hành khách Nhật dương tính Covid-19

TP.HCM tìm 5 người cùng chuyến bay với hành khách Nhật nhiễm Covid-19

TP.HCM tìm 5 người cùng chuyến bay với hành khách Nhật nhiễm Covid-19