Di tích Mường Phăng - Còn mãi với thời gian

Di tích Mường Phăng - Còn mãi với thời gian

Vượt qua thung lũng hẹp với những ruộng lúa đang thì con gái xanh mướt, chúng tôi tới khu di tích Mường...
Thăm 'Tổng hành dinh' chiến dịch Điện Biên Phủ sau 67 năm

Thăm 'Tổng hành dinh' chiến dịch Điện Biên Phủ sau 67 năm

Về Mường Phăng thăm Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ

Về Mường Phăng thăm Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ

'Đánh thức' Đài quan sát chiến dịch Điện Biên Phủ

'Đánh thức' Đài quan sát chiến dịch Điện Biên Phủ

Tìm về dấu tích Đài quan sát của chiến dịch Điện Biên Phủ trên đỉnh Pu Tó Cọ

Tìm về dấu tích Đài quan sát của chiến dịch Điện Biên Phủ trên đỉnh Pu Tó Cọ

Khám phá 'trái tim' của Mường Phăng

Khám phá 'trái tim' của Mường Phăng

'Mường Trời' - Điện Biên

'Mường Trời' - Điện Biên

Vùng căn cứ địa cách mạng Mường Phăng-Điện Biên hôm nay

Vùng căn cứ địa cách mạng Mường Phăng-Điện Biên hôm nay

Vùng căn cứ địa cách mạng Mường Phăng - Điện Biên hôm nay

Vùng căn cứ địa cách mạng Mường Phăng - Điện Biên hôm nay

Điện Biên: Nền nhiệt giảm sâu, băng mỏng xuất hiện ở nhiều địa bàn

Điện Biên: Nền nhiệt giảm sâu, băng mỏng xuất hiện ở nhiều địa bàn

Băng mỏng xuất hiện ở Điện Biên

Băng mỏng xuất hiện ở Điện Biên

Khám phá đỉnh Pú Huốt - Mường Phăng

Khám phá đỉnh Pú Huốt - Mường Phăng