Không tìm thấy 'người vũ trụ' trong 10 triệu hệ sao

Không tìm thấy 'người vũ trụ' trong 10 triệu hệ sao

Trong số 10 triệu ngôi sao được nghiên cứu, không có bóng dáng người ngoài hành tinh. Các nhà thiên văn học...
Không có dấu hiệu của người ngoài hành tinh trên 10,3 triệu ngôi sao gần Trái Đất

Không có dấu hiệu của người ngoài hành tinh trên 10,3 triệu ngôi sao gần Trái Đất

Phát hiện vụ nổ lớn chưa từng thấy trong vũ trụ

Phát hiện vụ nổ lớn chưa từng thấy trong vũ trụ

Các nhà khoa học Australia phát hiện vụ nổ lớn nhất kể từ sau Big Bang

Các nhà khoa học Australia phát hiện vụ nổ lớn nhất kể từ sau Big Bang

Các nhà khoa học Australia phát hiện ra vụ nổ lớn nhất kể từ sau Big Bang

Các nhà khoa học Australia phát hiện ra vụ nổ lớn nhất kể từ sau Big Bang

Khám phá trung tâm Milky Way, phát hiện tàn dư của những ngôi sao chết

Khám phá trung tâm Milky Way, phát hiện tàn dư của những ngôi sao chết

Mặt Trăng có thể là đầu mối nghiên cứu sự hình thành vũ trụ