Tết buồn của gia đình có mẹ tử vong do TNGT khi đang đi bán bào thai

Tết buồn của gia đình có mẹ tử vong do TNGT khi đang đi bán bào thai

Tết buồn ở 'thủ phủ' phụ nữ vượt biên, dứt tình máu mủ

Tết buồn ở 'thủ phủ' phụ nữ vượt biên, dứt tình máu mủ

Bắt giữ 3 đối tượng đưa người có bầu sang Trung Quốc sinh con để bán

Bắt giữ 3 đối tượng đưa người có bầu sang Trung Quốc sinh con để bán

Khởi tố kẻ đưa bà bầu sang Trung Quốc sinh con rồi bán

Khởi tố kẻ đưa bà bầu sang Trung Quốc sinh con rồi bán

Nhóm phụ nữ sang Trung Quốc bán con bị lật xe đã trở về

Nhóm phụ nữ sang Trung Quốc bán con bị lật xe đã trở về

Nghi đưa người mang bầu sang Trung Quốc sinh con để bán

Nghi đưa người mang bầu sang Trung Quốc sinh con để bán

4 sản phụ bị dụ dỗ qua Trung Quốc bán thai

4 sản phụ bị dụ dỗ qua Trung Quốc bán thai

Nghệ An tiếp nhận những phụ nữ qua Trung Quốc bán bào thai gặp nạn

Nghệ An tiếp nhận những phụ nữ qua Trung Quốc bán bào thai gặp nạn

Bán bào thai để lấy tiền trả nợ, mua tivi ở Nghệ An

Bán bào thai để lấy tiền trả nợ, mua tivi ở Nghệ An

Bán bào thai ở Nghệ An: Cam kết rồi... lại tiếp tục bán con!

Bán bào thai ở Nghệ An: Cam kết rồi... lại tiếp tục bán con!