Hà Nội: Dự đoán 20 ca dương tính 'ngoài cộng đồng' là có căn cứ

Hà Nội: Dự đoán 20 ca dương tính 'ngoài cộng đồng' là có căn cứ

Chủ tịch Hà Nội: Cảnh báo 20 ca Covid-19 chưa phát hiện không phải vu vơ

Chủ tịch Hà Nội: Cảnh báo 20 ca Covid-19 chưa phát hiện không phải vu vơ

Ông Nguyễn Đức Chung giải thích thông tin 'có thể có 20 ca Covid-19 ngoài cộng đồng'

Ông Nguyễn Đức Chung giải thích thông tin 'có thể có 20 ca Covid-19 ngoài cộng đồng'

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Dịch bệnh Covid-19 không cho phép mọi người nói dối

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Dịch bệnh Covid-19 không cho phép mọi người nói dối

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Thực hiện bằng được mục tiêu quan trọng nhất là người dân phải an toàn

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Thực hiện bằng được mục tiêu quan trọng nhất là người dân phải an toàn

Chủ tịch Hà Nội giải thích về thông tin 20 ca dương tính trên địa bàn

Chủ tịch Hà Nội giải thích về thông tin 20 ca dương tính trên địa bàn

Chủ tịch Hà Nội: Dự đoán thêm 20 ca dương tính là khoa học, không phải con số vu vơ

Chủ tịch Hà Nội giải thích về '20 ca dương tính chưa phát hiện'

Chủ tịch Hà Nội: 'Cảnh báo 20 ca COVID -19 không phải vu vơ'

Hà Nội: Dự đoán có thể 20 ca dương tính là khoa học, cảnh báo dịch tễ để người dân nhận thức rõ nguy cơ

Tôi tin Việt Nam sẽ ổn thôi

Giáo sư đạt giải Nobel dự đoán dịch Covid-19 'sẽ sớm kết thúc'