Bosch dự kiến sẽ đầu tư hơn 100 triệu USD vào Việt Nam trong 5 năm tới

Bosch dự kiến sẽ đầu tư hơn 100 triệu USD vào Việt Nam trong 5 năm tới

Tại lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ ô tô của Bosch ngày 2/7, doanh...