Lời nhắc nhở cho người đang sống

Lời nhắc nhở cho người đang sống

Hãy nhớ ta đang sống: Hành trình cận tử khốc liệt

Hãy nhớ ta đang sống: Hành trình cận tử khốc liệt

Dự án cộng đồng Memento Mori: Hơn cả một tác phẩm sân khấu

Dự án cộng đồng Memento Mori: Hơn cả một tác phẩm sân khấu

Nghĩ về cách sống khi đối diện với cái chết

Nghĩ về cách sống khi đối diện với cái chết

Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang muốn thực hiện dự án thiện nguyện vì bệnh nhân ung thư

Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang muốn thực hiện dự án thiện nguyện vì bệnh nhân ung thư

Phi Phi Anh kể lý do làm nhạc kịch trong sách mới ra mắt

Phi Phi Anh kể lý do làm nhạc kịch trong sách mới ra mắt

Truyền cảm hứng gì từ 'Hãy nhớ, mi sẽ chết'?

Truyền cảm hứng gì từ 'Hãy nhớ, mi sẽ chết'?

Đi về đâu, hỡi Bước chân an lạc?

Đi về đâu, hỡi Bước chân an lạc?

'The Run' kín ghế trong hai đêm diễn – tín hiệu đáng mừng cho mô hình kịch kết hợp thảo luận phê bình

'The Run' kín ghế trong hai đêm diễn – tín hiệu đáng mừng cho mô hình kịch kết hợp thảo luận phê bình

Giao lưu với tác giả 'Điểm đến của cuộc đời'

Giao lưu với tác giả 'Điểm đến của cuộc đời'

The Run - Nơi xem kịch rồi thẳng thắn phê bình góp ý

The Run - Nơi xem kịch rồi thẳng thắn phê bình góp ý

Trò chuyện về âm nhạc trong điện ảnh

Trò chuyện về âm nhạc trong điện ảnh

Thấu cảm nghệ thuật từ âm nhạc tới điện ảnh

Thấu cảm nghệ thuật từ âm nhạc tới điện ảnh

Thưởng thức nghệ thuật qua chương trình 'Âm nhạc trong điện ảnh'

Vi phạm bản quyền 'Cô Ba Sài Gòn': Luật đủ, vấn đề ở thực thi và truyền thông, giáo dục

Vi phạm bản quyền 'Cô Ba Sài Gòn': Luật đủ, vấn đề ở thực thi và truyền thông, giáo dục