Mỹ lo ngại Trung Quốc đặt căn cứ quân sự chặn yết hầu hàng hải với Úc

Mỹ lo ngại Trung Quốc đặt căn cứ quân sự chặn yết hầu hàng hải với Úc

Trung Quốc thuê đảo chiến lược ở Thái Bình Dương

Trung Quốc thuê đảo chiến lược ở Thái Bình Dương

Mỹ hủy gặp lãnh đạo Solomon sau khi nước này 'dứt tình' với Đài Loan

Mỹ hủy gặp lãnh đạo Solomon sau khi nước này 'dứt tình' với Đài Loan

Mỹ không hài lòng vì quần đảo Solomon 'bỏ Đài theo Trung'

Mỹ không hài lòng vì quần đảo Solomon 'bỏ Đài theo Trung'

Solomon 'đoạn tuyệt' Đài Loan, Mỹ hủy gặp thủ tướng nước này

Solomon 'đoạn tuyệt' Đài Loan, Mỹ hủy gặp thủ tướng nước này

Solomon 'nghỉ chơi' Đài Loan, Phó Tổng thống Mỹ hủy gặp Thủ tướng nước này

Solomon 'nghỉ chơi' Đài Loan, Phó Tổng thống Mỹ hủy gặp Thủ tướng nước này

Thêm một đồng minh 'dứt tình' với Đài Loan, thiết lập quan hệ với Trung Quốc

Thêm một đồng minh 'dứt tình' với Đài Loan, thiết lập quan hệ với Trung Quốc

Đài Loan mất thêm một đồng minh về Trung Quốc

Đài Loan mất thêm một đồng minh về Trung Quốc

Phái đoàn nghiên cứu quần đảo Solomon đề nghị 'bỏ Đài theo Trung'

Phái đoàn nghiên cứu quần đảo Solomon đề nghị 'bỏ Đài theo Trung'

Mỹ khuyến cáo quần đảo Solomon về ý định 'bỏ Đài theo Trung'

Mỹ khuyến cáo quần đảo Solomon về ý định 'bỏ Đài theo Trung'