Chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc

Chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc

Chăm lo Tết cho bộ đội: Đảm bảo tết ấm, tết bình yên

Chăm lo Tết cho bộ đội: Đảm bảo tết ấm, tết bình yên

Mang yêu thương lên vùng cao biên giới

Mang yêu thương lên vùng cao biên giới

Giữ bình yên nơi biên cương

Giữ bình yên nơi biên cương

Đồn BP Pò Hèn: Viết tiếp những chiến công

Đồn BP Pò Hèn: Viết tiếp những chiến công

Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Chiến địa xưa đã hồi sinh

Nghĩa cử tri ân quân dân nơi biên giới

Trên đỉnh Pò Hèn

40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc ở biên giới phía Bắc - Bài 1: Hiên ngang Pò Hèn