Hiệu quả hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiệu quả hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tiếp tục được phép thẩm định, phê duyệt ĐTM các dự án trong 8 KCN

8 năm chậm triển khai, dự án cảng tổng hợp Mỹ Xuân hơn 11.000 tỷ đồng bị 'khai tử'

8 năm chậm triển khai, dự án cảng tổng hợp Mỹ Xuân hơn 11.000 tỷ đồng bị 'khai tử'

Hàng loạt dự án cảng biển chậm triển khai

Hàng loạt dự án cảng biển chậm triển khai

Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ thu hồi các dự án cảng biển chậm tiến độ nếu chủ đầu tư không có năng lực

Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ thu hồi các dự án cảng biển chậm tiến độ nếu chủ đầu tư không có năng lực

Bà Rịa-Vũng Tàu: 13 dự án cảng biển chậm tiến độ, tỉnh 'dọa' thu hồi

'Lá phổi xanh' trong các khu công nghiệp