Ngắm 'mùa muối Việt' tuyệt đẹp trên National Geographic

Ngắm 'mùa muối Việt' tuyệt đẹp trên National Geographic

Tạp chí du lịch - khám phá nổi tiếng của Mỹ National Geographic mới đăng tải loạt ảnh chụp diêm dân làm...