Cựu binh Mỹ hội ngộ bạn gái Việt sau 50 năm: 'Còn yêu thì tìm'

Cựu binh Mỹ hội ngộ bạn gái Việt sau 50 năm: 'Còn yêu thì tìm'

Con số 50 như vận vào cuộc tình của cựu binh Mỹ Ken Reesing và bà Thúy Lan, với 50 bì thư đi kèm lời hứa...