Ấm tình bữa cơm miễn phí đồng hành cùng thí sinh tại Hà Nội

Ấm tình bữa cơm miễn phí đồng hành cùng thí sinh tại Hà Nội

Huyện Mỹ Đức: Tặng hàng trăm suất ăn miễn phí cho thí sinh

Huyện Mỹ Đức: Tặng hàng trăm suất ăn miễn phí cho thí sinh

Hạ điểm chuẩn lớp 10 THPT Hà Nội: Nhiều cơ hội vào trường công

Hạ điểm chuẩn lớp 10 THPT Hà Nội: Nhiều cơ hội vào trường công

Vì sao trường công tốp đầu ở Hà Nội phải hạ cả chục điểm tuyển sinh lớp 10?

Vì sao trường công tốp đầu ở Hà Nội phải hạ cả chục điểm tuyển sinh lớp 10?

Nóng: Hà Nội hạ điểm chuẩn vào lớp 10 công lập, nhiều trường giảm sốc

Nóng: Hà Nội hạ điểm chuẩn vào lớp 10 công lập, nhiều trường giảm sốc

Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: 41 trường hạ điểm chuẩn, có trường giảm 10 điểm

Tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội: 41 trường hạ điểm chuẩn, có trường giảm 10 điểm

Màn hạ điểm chuẩn vào lớp 10 kỷ lục tại Hà Nội

Màn hạ điểm chuẩn vào lớp 10 kỷ lục tại Hà Nội

Hà Nội: Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập của trường tốp đầu giảm kỷ lục

Hà Nội: Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập của trường tốp đầu giảm kỷ lục

Hà Nội: Vì sao một số trường thí sinh chỉ đạt 3 điểm mỗi môn cũng đỗ vào lớp 10?

Hà Nội: Vì sao một số trường thí sinh chỉ đạt 3 điểm mỗi môn cũng đỗ vào lớp 10?

Chênh lệch điểm chuẩn lớp 10 'khủng': Tảng băng chìm chất lượng giáo dục?

Chênh lệch điểm chuẩn lớp 10 'khủng': Tảng băng chìm chất lượng giáo dục?

Xôn xao điểm trúng tuyển vào lớp 6 trường Hà Nội - Amsterdam

Xôn xao điểm trúng tuyển vào lớp 6 trường Hà Nội - Amsterdam

Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội thấp hơn các năm trước

Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội thấp hơn các năm trước

Những trường THPT nào ở Hà Nội còn chỉ tiêu, xét tuyển nguyện vọng 3

Những trường THPT nào ở Hà Nội còn chỉ tiêu, xét tuyển nguyện vọng 3

Tuyển sinh lớp 10 THPT ở Hà Nội: Điểm chuẩn giảm mạnh

Tuyển sinh lớp 10 THPT ở Hà Nội: Điểm chuẩn giảm mạnh

Điểm chuẩn vào các trường top đầu Hà Nội đều giảm mạnh

Điểm chuẩn vào các trường top đầu Hà Nội đều giảm mạnh

Hà Nội: Cơ hội nào cho thí sinh trượt nguyện vọng 1 vào lớp 10?

Hà Nội: Cơ hội nào cho thí sinh trượt nguyện vọng 1 vào lớp 10?

Điểm thi lớp 10 Hà Nội cao nhưng điểm chuẩn giảm mạnh

Điểm thi lớp 10 Hà Nội cao nhưng điểm chuẩn giảm mạnh

Tuyển sinh lớp 10 THPT ở Hà Nội: Điểm chuẩn cao nhất là 48,75 điểm

Tuyển sinh lớp 10 THPT ở Hà Nội: Điểm chuẩn cao nhất là 48,75 điểm

Thừa điểm cả 2 nguyện vọng vào lớp 10 ở Hà Nội, thí sinh đăng ký thế nào?

Thừa điểm cả 2 nguyện vọng vào lớp 10 ở Hà Nội, thí sinh đăng ký thế nào?

Điểm chuẩn vào các trường top đầu Hà Nội đều giảm mạnh

Điểm chuẩn vào các trường top đầu Hà Nội đều giảm mạnh

Hà Nội công bố điểm chuẩn vào 10 tại 112 trường THPT công lập

Hà Nội công bố điểm chuẩn vào 10 tại 112 trường THPT công lập

Ngày thi cuối cùng: Học sinh đến sớm, phụ huynh hồi hộp đợi con trong nắng nóng

Ngày thi cuối cùng: Học sinh đến sớm, phụ huynh hồi hộp đợi con trong nắng nóng

Mỹ Đức: 2.240 học sinh hoàn thành môn thi Ngữ Văn an toàn tuyệt đối

Mỹ Đức: 2.240 học sinh hoàn thành môn thi Ngữ Văn an toàn tuyệt đối

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Đề Văn dễ thở, thí sinh tự tin được 7-8 điểm

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Đề Văn dễ thở, thí sinh tự tin được 7-8 điểm

Hôm nay, gần 86.000 thí sinh Hà Nội làm thủ tục dự thi vào lớp 10 năm 2019

Hôm nay, gần 86.000 thí sinh Hà Nội làm thủ tục dự thi vào lớp 10 năm 2019

Công bố số lượng đăng ký dự tuyển vào lớp 10 Hà Nội: Học sinh có 2 ngày để thay đổi nguyện vọng

Công bố số lượng đăng ký dự tuyển vào lớp 10 Hà Nội: Học sinh có 2 ngày để thay đổi nguyện vọng

Đổi nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 công lập trong ngày 15 và 16/5

Đổi nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 công lập trong ngày 15 và 16/5

Gần 86 nghìn học sinh đăng ký dự thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội

Gần 86 nghìn học sinh đăng ký dự thi lớp 10 THPT công lập của Hà Nội