Thủy hử: Tống Giang bị cướp giữa sông và cái kết khó tin

Khi đến giữa sông Tầm Dương, Trương Hoành bắt và định giết ba người để cướp của. May thay lúc đó, Lý Tuấn...