Thông xe cầu vòm thép Tân An: Cánh diều bay giữa Đồng Tháp Mười

Thông xe cầu vòm thép Tân An: Cánh diều bay giữa Đồng Tháp Mười

Cầu Tân An qua sông Vàm Cỏ Tây thuộc địa bàn tỉnh Long An trên Quốc lộ 1 (QL1) và 5 cầu xây dựng trên tuyến...
Thông xe 6 cầu trên quốc lộ 1A và N1 tại Long An

Thông xe 6 cầu trên quốc lộ 1A và N1 tại Long An

Thông xe 6 cây cầu giáp biên giới Long An

Thông xe 6 cây cầu giáp biên giới Long An

Long An: Thông xe cầu Tân An qua sông Vàm Cỏ Tây trên Quốc lộ 1A

Long An: Thông xe cầu Tân An qua sông Vàm Cỏ Tây trên Quốc lộ 1A

Thông xe sáu cầu trên Quốc lộ 1A và N1

Thông xe sáu cầu trên Quốc lộ 1A và N1

Chính thức thông xe cầu Tân An, ghi nhận kỷ lục thi công

Chính thức thông xe cầu Tân An, ghi nhận kỷ lục thi công

Long An: thông xe cầu Tân An và 5 cầu trên Quốc lộ N1

Long An: thông xe cầu Tân An và 5 cầu trên Quốc lộ N1