Năng lượng sạch và cuộc chạy đua 'Mặt trời nhân tạo'

Năng lượng sạch và cuộc chạy đua 'Mặt trời nhân tạo'

Tìm kiếm nguồn năng lượng vô tận từ lâu đã trở thành ước mơ của nhân loại , bởi nhu cầu năng lượng không...
Vì sao Trung Quốc và nhiều nước chạy đua làm Mặt Trời nhân tạo?

Vì sao Trung Quốc và nhiều nước chạy đua làm Mặt Trời nhân tạo?

Vì sao Trung Quốc và nhiều nước chạy đua làm Mặt Trời nhân tạo?

Vì sao Trung Quốc và nhiều nước chạy đua làm Mặt Trời nhân tạo?

Năm sau, Mặt Trời nhân tạo của Trung Quốc đi vào hoạt động

Năm sau, Mặt Trời nhân tạo của Trung Quốc đi vào hoạt động

Trung Quốc sắp đưa vào vận hành 'Mặt trời nhân tạo' thế hệ mới

Trung Quốc sắp đưa vào vận hành 'Mặt trời nhân tạo' thế hệ mới

Trung Quốc: Mặt trời nhân tạo nóng gấp 7 lần Mặt trời thật

Trung Quốc: Mặt trời nhân tạo nóng gấp 7 lần Mặt trời thật

Trung Quốc đột phá công nghệ nhờ 'Mặt trời nhân tạo'