Lặng thầm dưới đại ngàn

Lặng thầm dưới đại ngàn

Truyền nhân của nền văn hóa Thái

Truyền nhân của nền văn hóa Thái

Lan tỏa những giá trị đẹp của lễ hội Mường Ca Da trong đời sống cộng đồng

Lan tỏa những giá trị đẹp của lễ hội Mường Ca Da trong đời sống cộng đồng

Lễ hội Mường Ca Da trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ hội Mường Ca Da trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bảo tồn khèn bè – nhạc cụ độc đáo của dân tộc Thái huyện Quan Hóa

Bảo tồn khèn bè – nhạc cụ độc đáo của dân tộc Thái huyện Quan Hóa

Lặng thầm dưới đại ngàn

Lặng thầm dưới đại ngàn

Huyện Quan Hóa bảo tồn, phát huy các giá trị di tích văn hóa, lịch sử

Chuyện tình cảm động bên bức tượng đá lạ ở đền Ông, động Bà

Độc đáo lễ truyền nghề của thầy mo người Thái Nghệ An

Xuân ấm ở bản Khó, bản Nghèo

Huyền bí khối đá hình người cực thiêng trong đền Ông, động Bà