Tìm kiếm ngư dân Nghệ An mất tích trên vùng biển Hà Tĩnh

Tìm kiếm ngư dân Nghệ An mất tích trên vùng biển Hà Tĩnh

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan...
Để kinh tế biển thành động lực mới của kinh tế VN

Để kinh tế biển thành động lực mới của kinh tế VN

Hà Tĩnh: Xử lý cặn dầu dạt vào bờ biển và hút dầu từ tàu 9.000 tấn bị chìm

Hà Tĩnh: Xử lý cặn dầu dạt vào bờ biển và hút dầu từ tàu 9.000 tấn bị chìm

Sự cố tràn dầu ra biển của tàu Thái Lan tại Vũng Áng: Vẫn chờ phương án xử lý

Sự cố tràn dầu ra biển của tàu Thái Lan tại Vũng Áng: Vẫn chờ phương án xử lý

Cử thợ lặn, dùng bơm công suất lớn đưa dầu trong tàu 9000 tấn chìm ở Vũng Áng

Cử thợ lặn, dùng bơm công suất lớn đưa dầu trong tàu 9000 tấn chìm ở Vũng Áng

Tàu Thái Lan và 18 thủy thủ chìm ở Vũng Áng có dấu hiệu bị tràn dầu

Tàu Thái Lan và 18 thủy thủ chìm ở Vũng Áng có dấu hiệu bị tràn dầu

Tàu Thái Lan gặp nạn bắt đầu bị tràn dầu ra biển Hà Tĩnh

Tàu Thái Lan gặp nạn bắt đầu bị tràn dầu ra biển Hà Tĩnh

Khẩn trương xử lý sự cố tàu 9.000 tấn chìm tại biển Hà Tĩnh

Tàu Thái Lan gặp nạn trên biển Hà Tĩnh, 180 tấn dầu bắt đầu tràn

Tàu Thái Lan gặp nạn trên biển Hà Tĩnh, 180 tấn dầu bắt đầu tràn

Gần 180 tấn dầu trên tàu Thái Lan chìm ở Hà Tĩnh bắt đầu tràn ra biển

Gần 180 tấn dầu trên tàu Thái Lan chìm ở Hà Tĩnh bắt đầu tràn ra biển

Thuê đơn vị chuyên môn xử lý nguy cơ tràn dầu vụ tàu 9.000 tấn bị chìm trên biển Hà Tĩnh

Thuê đơn vị chuyên môn xử lý nguy cơ tràn dầu vụ tàu 9.000 tấn bị chìm trên biển Hà Tĩnh

Tàu 9000 tấn chìm trên biển Hà Tĩnh, 180 tấn dầu bắt đầu tràn

Tàu 9000 tấn chìm trên biển Hà Tĩnh, 180 tấn dầu bắt đầu tràn

Hà Tĩnh: Cứu sống 18 người Thái Lan trên thuyền 9000 tấn sắp chìm

Hà Tĩnh: Cứu sống 18 người Thái Lan trên thuyền 9000 tấn sắp chìm

Hà Tĩnh: Cứu sống 18 thuyền viên Thái Lan gặp nạn

Hà Tĩnh: Cứu sống 18 thuyền viên Thái Lan gặp nạn

Cứu hộ thành công 18 thuyền viên Thái Lan gặp nạn trên biển Hà Tĩnh

Cứu hộ thành công 18 thuyền viên Thái Lan gặp nạn trên biển Hà Tĩnh

Việt Nam cứu 18 thuyền viên Thái Lan gặp nạn ở cảng Sơn Dương

Việt Nam cứu 18 thuyền viên Thái Lan gặp nạn ở cảng Sơn Dương

Hà Tĩnh: Cứu hộ thành công 18 thuyền viên nước ngoài trên tàu sắp chìm

Hà Tĩnh: Cứu hộ thành công 18 thuyền viên nước ngoài trên tàu sắp chìm

Hà Tĩnh: Cứu sống 18 thuyền viên Thái Lan gặp nạn trên biển

Hà Tĩnh: Cứu sống 18 thuyền viên Thái Lan gặp nạn trên biển

Cứu hộ thành công 18 thuyền viên tàu nước ngoài ở Cảng Sơn Dương

Cứu hộ thành công 18 thuyền viên tàu nước ngoài ở Cảng Sơn Dương

Cứu 18 thuyền viên trên tàu Thái Lan gặp nạn ở vùng biển Hà Tĩnh

Cứu 18 thuyền viên trên tàu Thái Lan gặp nạn ở vùng biển Hà Tĩnh

Cứu hộ thành công 18 thuyền viên tàu nước ngoài gặp nạn trên biển Sơn Dương, Hà Tĩnh

Cứu hộ thành công 18 thuyền viên tàu nước ngoài gặp nạn trên biển Sơn Dương, Hà Tĩnh

Cứu 18 thuyền viên, ngăn sự cố tràn dầu trên biển Hà Tĩnh

Cứu 18 thuyền viên, ngăn sự cố tràn dầu trên biển Hà Tĩnh

Cứu sống 18 thuyền viên trên tàu hàng nước ngoài gặp sự cố tại biển Hà Tĩnh

Cứu sống 18 thuyền viên trên tàu hàng nước ngoài gặp sự cố tại biển Hà Tĩnh

Tàu gặp sự cố trên biển Hà Tĩnh, 18 thuyền viên đã được đưa vào bờ an toàn

Tàu gặp sự cố trên biển Hà Tĩnh, 18 thuyền viên đã được đưa vào bờ an toàn