UBND TP HCM thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

UBND TP HCM thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Công chức, viên chức, người lao động ở TP HCM được nghỉ Tết Nguyên đán 2021 trong 7 ngày liên tục, từ 10-2...
Lịch nghỉ tết, lễ năm 2021

Lịch nghỉ tết, lễ năm 2021

Chính thức công bố lịch nghỉ Tết Tân Sửu 2021

Chính thức công bố lịch nghỉ Tết Tân Sửu 2021

Năm 2021, cán bộ công chức được nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày, Quốc khánh 4 ngày

Năm 2021, cán bộ công chức được nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày, Quốc khánh 4 ngày

Thủ tướng chốt phương án nghỉ Tết âm lịch 7 ngày

Thủ tướng chốt phương án nghỉ Tết âm lịch 7 ngày

Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 7 ngày?

Nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 7 ngày?

Tết Nguyên đán 2021 có thể được nghỉ 7 ngày

Tết Nguyên đán 2021 có thể được nghỉ 7 ngày

Đề xuất phương án nghỉ hai ngày trước Tết Nguyên đán Tân Sửu

Đề xuất phương án nghỉ hai ngày trước Tết Nguyên đán Tân Sửu

Công chức, viên chức sẽ có 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu

Công chức, viên chức sẽ có 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu

Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 7 ngày

Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 7 ngày

Đề xuất phương án nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu và Quốc khánh 2/9

Đề xuất phương án nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu và Quốc khánh 2/9

Trình Thủ tướng lịch nghỉ Tết Âm lịch và lễ Quốc khánh năm 2021

Trình Thủ tướng lịch nghỉ Tết Âm lịch và lễ Quốc khánh năm 2021

Trình Thủ tướng phương án nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày liên tục

Trình Thủ tướng phương án nghỉ Tết Nguyên đán 7 ngày liên tục

Đề xuất lịch nghỉ Tết Tân Sửu 7 ngày, lễ Quốc khánh năm 2021 nghỉ 4 ngày

Đề xuất lịch nghỉ Tết Tân Sửu 7 ngày, lễ Quốc khánh năm 2021 nghỉ 4 ngày

Lấy ý kiến 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021

Lấy ý kiến 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021

Đề xuất nghỉ 7 ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Đề xuất nghỉ 7 ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Tết Nguyên đán 2021 có thể được nghỉ bảy ngày

Đề xuất nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Đề xuất nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán 2020

Treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán 2020

Chính thức ban hành lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Chính thức ban hành lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020