Bến Tre: Hòa thượng Thích Trí Huệ viên tịch

Bến Tre: Hòa thượng Thích Trí Huệ viên tịch

Ban Trị sự huyện Bình Đại cùng môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin Hòa thượng Thích Trí Huệ viên...
Thượng tọa Thích Tuệ Giác viên tịch

Thượng tọa Thích Tuệ Giác viên tịch

Lễ Đại tường Ni trưởng Thích nữ Như Châu, tại tổ đình Huê Lâm

Lễ Đại tường Ni trưởng Thích nữ Như Châu, tại tổ đình Huê Lâm

Thái Bình: Lễ bách nhật Ni trưởng Thích Đàm Niệm

Thái Bình: Lễ bách nhật Ni trưởng Thích Đàm Niệm

TP.HCM: Chùa Phước Hòa tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Tịnh Bích

TP.HCM: Chùa Phước Hòa tưởng niệm Ni trưởng Thích nữ Tịnh Bích

Tiền Giang: Chùa Hội Phước hiệp kỵ chư vị Hòa thượng khai sơn

Gia Lai: Tưởng niệm, phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Trân Liên nhập bảo tháp

Gia Lai: Tưởng niệm, phụng tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Trân Liên nhập bảo tháp

Lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích nữ Trân Liên

Lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích nữ Trân Liên

Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ an vị Phật tịnh xá Quang Minh

Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ an vị Phật tịnh xá Quang Minh

Chùa Huỳnh Kim tổ chức lễ húy nhật Hòa thượng Thích Hồng Phước

Chùa Huỳnh Kim tổ chức lễ húy nhật Hòa thượng Thích Hồng Phước

Giáo đoàn VI tưởng niệm 41 năm ngày Hòa thượng Thích Giác Huệ viên tịch

Giáo đoàn VI tưởng niệm 41 năm ngày Hòa thượng Thích Giác Huệ viên tịch

Tiền Giang: Hòa thượng Thích Thiện Hòa viên tịch

Khánh Hòa: Lễ bách nhật trai tuần Hòa thượng Thích Ngộ Tánh

Khánh Hòa: Lễ bách nhật trai tuần Hòa thượng Thích Ngộ Tánh

Bình Thuận: Chùa Phật Ân tổ chức lễ húy kỵ Hòa thượng Thích Chơn Thành

Bình Thuận: Chùa Phật Ân tổ chức lễ húy kỵ Hòa thượng Thích Chơn Thành

Lâm Đồng: Lễ tiểu tường Ni trưởng Thích nữ Huệ Phước

Lâm Đồng: Lễ tiểu tường Ni trưởng Thích nữ Huệ Phước

Bình Thuận: Lễ tiểu tường cố Thượng tọa Thích Nguyên Lộc

Bình Thuận: Lễ tiểu tường cố Thượng tọa Thích Nguyên Lộc

Lễ truy niệm, cung thỉnh kim quan Hòa thượng Thích Nhật Ấn nhập bảo tháp

Lễ truy niệm, cung thỉnh kim quan Hòa thượng Thích Nhật Ấn nhập bảo tháp

Giáo hội Trung ương, TP.HCM viếng tang Hòa thượng Thích Nhật Ấn

Giáo hội Trung ương, TP.HCM viếng tang Hòa thượng Thích Nhật Ấn

'Đệ tử' Diệp Vấn thua đạo sĩ ẩn danh: Vở hài kịch

Bến Tre: Hòa thượng Thích Nhựt Đạo viên tịch

Bến Tre: Hòa thượng Thích Nhựt Đạo viên tịch

Báo Giác Ngộ, Ban Thông tin - Truyền thông viếng tang Hòa thượng Thích Nhật Ấn

Báo Giác Ngộ, Ban Thông tin - Truyền thông viếng tang Hòa thượng Thích Nhật Ấn

Lễ nhập kim quan Hòa thượng Thích Nhật Ấn tại Tổ đình Long Thạnh

Lễ nhập kim quan Hòa thượng Thích Nhật Ấn tại Tổ đình Long Thạnh

Trung ương Giáo hội cáo phó Hòa thượng Thích Nhật Ấn viên tịch

Trung ương Giáo hội cáo phó Hòa thượng Thích Nhật Ấn viên tịch

TP.HCM: Ni trưởng Thích nữ Hàn Liên viên tịch

TP.HCM: Ni trưởng Thích nữ Hàn Liên viên tịch

Bến Tre: Hòa thượng Thích Tâm Huệ viên tịch

Bến Tre: Hòa thượng Thích Tâm Huệ viên tịch

Tại sao bạn cảm thấy không hạnh phúc?

Tại sao bạn cảm thấy không hạnh phúc?

Tại sao Lưu Đức Hoa hiếm khi nhận vai phản diện?

Tại sao Lưu Đức Hoa hiếm khi nhận vai phản diện?

Nghị trường 'dậy sóng': ĐB Lân Hiếu vượt áp lực, phản biện vấn đề mới

Nghị trường 'dậy sóng': ĐB Lân Hiếu vượt áp lực, phản biện vấn đề mới

Thư cảm tạ

Thư cảm tạ

Nhà khoa học lập dị và tham vọng bất tử

Nhà khoa học lập dị và tham vọng bất tử

Tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Từ tại chùa Minh Đạo

Tưởng niệm Hòa thượng Thích Thiện Từ tại chùa Minh Đạo

Tưởng niệm chung thất Trưởng lão Hòa thượng Thích Ngộ Tánh

Tưởng niệm chung thất Trưởng lão Hòa thượng Thích Ngộ Tánh

Lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích nữ Huệ Giác

Lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích nữ Huệ Giác

Ban Trị sự tỉnh Đồng Nai cáo phó Ni trưởng Thích nữ Huệ Giác viên tịch

Ban Trị sự tỉnh Đồng Nai cáo phó Ni trưởng Thích nữ Huệ Giác viên tịch

BR-VT: Lễ húy nhật Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Tánh

BR-VT: Lễ húy nhật Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Tánh

Thanh Hóa: Lễ Tiểu tường Ni trưởng Thích Đàm Tâm

Thanh Hóa: Lễ Tiểu tường Ni trưởng Thích Đàm Tâm

Tưởng niệm húy nhật Hòa thượng Thích Thiện Quang

Tưởng niệm húy nhật Hòa thượng Thích Thiện Quang

Đắk Lắk: Thượng tọa Thích Giác Sỹ viên tịch

Đắk Lắk: Thượng tọa Thích Giác Sỹ viên tịch

Cung tống kim quan Ni trưởng Thích Đàm Niệm nhập bảo tháp

Cung tống kim quan Ni trưởng Thích Đàm Niệm nhập bảo tháp

Tại sao bạn cảm thấy không hạnh phúc?

Tại sao bạn cảm thấy không hạnh phúc?

Đồng Nai: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hiện viên tịch

Đồng Nai: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hiện viên tịch

Chùa Thiên Phước vía Phật A Di Đà, tưởng niệm người khai sơn

Chùa Thiên Phước vía Phật A Di Đà, tưởng niệm người khai sơn

Bình Chánh: Nhập tháp kim quan HT.Thích Thiện Từ

Bình Chánh: Nhập tháp kim quan HT.Thích Thiện Từ

Chùa Pháp Võ tưởng niệm cố Ni trưởng khai sơn

Chùa Pháp Võ tưởng niệm cố Ni trưởng khai sơn

Cung tống kim quan Trưởng lão HT.Giác Cầu trà-tỳ

Cung tống kim quan Trưởng lão HT.Giác Cầu trà-tỳ