Bất ngờ về đời sống thực của 4 thầy trò Đường Tăng 'Tây Du Ký' phiên bản 1986

Bất ngờ về đời sống thực của 4 thầy trò Đường Tăng 'Tây Du Ký' phiên bản 1986

Với sức ảnh hưởng lan rộng trên toàn châu Á, bộ phim 'Tây Du Ký' 1986 được coi là phiên bản thành công...
Kiếp vai phụ Mã Đức Hoa 'Trư Bát Giới' may mắn vợ đẹp, con tỷ phú

Kiếp vai phụ Mã Đức Hoa 'Trư Bát Giới' may mắn vợ đẹp, con tỷ phú

Hằng Nga và Trư Bát Giới trong 'Tây du ký 1986' xúc động gặp lại sau hơn 30 năm

Hằng Nga và Trư Bát Giới trong 'Tây du ký 1986' xúc động gặp lại sau hơn 30 năm

Cuộc đời viên mãn của 'Trư Bát Giới' trong Tây Du Ký 1986

Cuộc đời viên mãn của 'Trư Bát Giới' trong Tây Du Ký 1986

Cuộc đời viên mãn của 'Trư Bát Giới' Mã Đức Hoa sau Tây Du Ký 1986

Cuộc đời viên mãn của 'Trư Bát Giới' Mã Đức Hoa sau Tây Du Ký 1986

Soi cuộc sống hiện tại của dàn sao 'Tây du ký 1986'

Soi cuộc sống hiện tại của dàn sao 'Tây du ký 1986'

Năm Kỷ Hợi, nhìn lại các diễn viên đã từng thành công với vai Trư Bát Giới

Cuộc đời giàu sang viên mãn ít người biết của Trư Bát Giới Tây Du Ký

Cuộc sống giàu có, xa hoa ít biết của dàn sao 'Tây Du Ký'

Trư Bát Giới 'Tây du kí' từng mặc áo vá khi hỏi vợ và giàu sang lúc về già

'Trư Bát Giới' Mã Đức Hoa cả đời nuối tiếc vì cái chết của sư đệ 'Sa Tăng'