Trao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn

Trao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn

Trên 600 tình nguyện viên tham gia hiến máu

Trên 600 tình nguyện viên tham gia hiến máu

Hiệu quả hơn khi LĐLĐ huyện trực tiếp quản lý công đoàn trường học

Hiệu quả hơn khi LĐLĐ huyện trực tiếp quản lý công đoàn trường học

Bám sát nhiệm vụ giảng dạy để tổ chức phong trào thi đua

Bám sát nhiệm vụ giảng dạy để tổ chức phong trào thi đua

Thái Bình: LĐLĐ huyện Tiền Hải tổng kết hoạt động công đoàn giáo dục

Thái Bình: LĐLĐ huyện Tiền Hải tổng kết hoạt động công đoàn giáo dục

Đoàn công an tỉnh Nghệ An khởi công nhà Vì nghĩa tình đồng đội

Đoàn công an tỉnh Nghệ An khởi công nhà Vì nghĩa tình đồng đội

Hà Nam: Khởi công nhà Mái ấm công đoàn do Thủ tướng trao hỗ trợ

Hà Nam: Khởi công nhà Mái ấm công đoàn do Thủ tướng trao hỗ trợ

PC Khánh Hòa: Đề cao ứng xử văn hóa trong doanh nghiệp

PC Khánh Hòa: Đề cao ứng xử văn hóa trong doanh nghiệp

PC Khánh Hòa: Đề cao ứng xử văn hóa trong doanh nghiệp

PC Khánh Hòa: Đề cao ứng xử văn hóa trong doanh nghiệp

PC Khánh Hòa: Đề cao ứng xử văn hóa trong doanh nghiệp

PC Khánh Hòa: Đề cao ứng xử văn hóa trong doanh nghiệp

PC Khánh Hòa: Đề cao ứng xử văn hóa trong doanh nghiệp

PC Khánh Hòa: Đề cao ứng xử văn hóa trong doanh nghiệp

Chung sức chăm lo người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau

Chung sức chăm lo người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau

Thiết thực hoạt động chăm lo cho đoàn viên

Thiết thực hoạt động chăm lo cho đoàn viên

LĐLĐ huyện Vũ Thư (Thái Bình): Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở

LĐLĐ huyện Vũ Thư (Thái Bình): Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở

LĐLĐ thị xã Sơn Tây và Phòng Giáo dục và Đào tạo sơ kết chương trình phối hợp

LĐLĐ thị xã Sơn Tây và Phòng Giáo dục và Đào tạo sơ kết chương trình phối hợp

Các cấp Công đoàn tỉnh Hòa Bình đẩy mạnh chăm lo phúc lợi đoàn viên

Các cấp Công đoàn tỉnh Hòa Bình đẩy mạnh chăm lo phúc lợi đoàn viên

LĐLĐ tỉnh Phú Thọ: Thăm và trao quà cho công nhân lao động tại huyện Cẩm Khê

LĐLĐ tỉnh Phú Thọ: Thăm và trao quà cho công nhân lao động tại huyện Cẩm Khê

Thái Bình: Bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn do Thủ tướng trao tặng

Thái Bình: Bàn giao nhà Mái ấm Công đoàn do Thủ tướng trao tặng

Công đoàn Phú Thọ ép giáo viên mua dầu ăn, bột giặt... để gây quỹ?

Công đoàn Phú Thọ ép giáo viên mua dầu ăn, bột giặt... để gây quỹ?

Tặng nhà tình thương cho người nghèo

Tặng nhà tình thương cho người nghèo

Công đoàn GTVT hỗ trợ hàng trăm triệu cho người lao động khó khăn

Công đoàn GTVT hỗ trợ hàng trăm triệu cho người lao động khó khăn

Công đoàn ngành y tế phát động nhiều phong trào thi đua

LĐLĐ huyện Thanh Oai: Bàn giao mái ấm công đoàn năm 2018

LĐLĐ huyện Thanh Oai: Bàn giao mái ấm công đoàn năm 2018

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Khánh thành nhà 'Mái ấm Công đoàn' cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Khánh thành nhà 'Mái ấm Công đoàn' cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đảm bảo quyền lợi đoàn viên và người lao động

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đảm bảo quyền lợi đoàn viên và người lao động

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Khánh thành nhà 'Mái ấm công đoàn' cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang: Khánh thành nhà 'Mái ấm công đoàn' cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Bàn giao 'Mái ấm Công đoàn' – món quà của Thủ tướng tới đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Bàn giao 'Mái ấm Công đoàn' – món quà của Thủ tướng tới đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

LĐLĐ tỉnh Nam Định: Bàn giao 'Mái ấm Công đoàn' cho gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn

LĐLĐ tỉnh Nam Định: Bàn giao 'Mái ấm Công đoàn' cho gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn

LĐLĐ Kiên Giang: Bàn giao nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên xã vùng sâu

LĐLĐ Kiên Giang: Bàn giao nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên xã vùng sâu