Đi nhậu về quậy phá, em trai dùng xích trói anh gây tử vong

Đi nhậu về quậy phá, em trai dùng xích trói anh gây tử vong

Nhậu say, người đàn ông bị em trai và cháu dùng xích trói cổ đến tử vong

Nhậu say, người đàn ông bị em trai và cháu dùng xích trói cổ đến tử vong

Đi nhậu về đập phá đồ đạc, người đàn ông bị em trai và cháu dùng xích trói cổ tử vong

Đi nhậu về đập phá đồ đạc, người đàn ông bị em trai và cháu dùng xích trói cổ tử vong

Anh bị em trai và cháu dùng dây xích trói tử vong

Anh bị em trai và cháu dùng dây xích trói tử vong

2 chú cháu dùng xích trói người say vào gốc cây đến chết ở miền Tây

2 chú cháu dùng xích trói người say vào gốc cây đến chết ở miền Tây

Say rượu, bị em ruột dùng xích trói đến tử vong

Say rượu, bị em ruột dùng xích trói đến tử vong

Làm chết anh ruột vì dùng dây xích trói cổ để ngăn đập phá

Người đàn ông tử vong vì bị em trai dùng xích trói cổ

Đi nhậu về quậy phá bị em trai xích cổ gây tử vong

Dùng dây xích trói anh trai ở gốc xoài vì nhậu say

Người đàn ông Trà Vinh bị em trai và cháu dùng xích trói cổ đến chết